spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
21 ก.ย. 2014 - 10:05 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม DIAMOND HALL โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม
 วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมงาน กสิณาลัย 57 สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ. สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกษียณอายุราชการทั่วประเทศ ในพิธีมีการมอบเกียรติบัตรทองคำให้แก่ผู้เกษียณฯ โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม DIAMOND HALL โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
 วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง บันทึกเทปรายการมองรอบทิศ \"นโยบาย สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น\" เพื่อเผยแพร่การดำเนินตามนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในครั้งนี้มี ดร.วิรัช พรมสุพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นายภมร สมดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทีมงานขับเคลื่อนนโยบายร่วมให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (Open Class) โดยเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) กิจกรรมประกอบด้วย จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการณ์สอน และสะท้อนผลการสอน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนในโครงการพัฒนาการนิเทศแบบมีส่วนร่วม จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนในกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพวารินคำน้ำแซบ จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มี นายอาคม อ่อนพุทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่น ได้กล่าวรายงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วารินฯ)
September 17-19 2014 ดูเขาดูเรา ผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนแกนนำ โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง กลุ่มเก้าสุพรรณ อำเภอบางปลาม้า ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบคุณภาพการศึกษา O-NET และ NT สูงกว่าเกณฑ์ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติทุกกลุ่มสาระวิชา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้น บริบทเหมือนโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป

โรงเรียนบ้านโพธิ์
18 กันยายน 2557 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยท่านรองฯ กนิษฐา ทองเลิศ และศน. ธีระนนท์ ศรีชัย ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองโพธิ์ศรี คุณครูประเวทย์ ดวงศิลป์ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา & กอล์ฟ

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นำโดย ผอ.จุไรรัตน์ กรงาม และคณะครู ร่วมมือกันปฏิบติตามนโยบาย 9 จุดเน้น โดยเฉพาะจุดเน้นที่ 1 นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ คิดเลขเป็น โดย ผอ.จุไรรัตน์ กรงาม ได้ผลิตสื่อ และสอนเด็กนักเรียนด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ซึงจะนำไปสู่จุดเน้นที่ 2 เน้นผลสัมฤทธิ์บวกสาม

โรงเรียนบ้านหนองคู
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม “โครงการน้ำสมุนไพรในรั้วโรงเรียนภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน” โดยเน้นที่น้ำดื่มสมุนไพร กินอยู่อย่างไทย ตามแบบภูมิปัญญาไทยเพื่อบำรุงสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรหรือผักผลไม้ที่หาได้ไม่ยากในวิถีชีวิตแบบ ไทย ๆ นำมาปรุงแต่งให้เป็นเครื่องดื่ม โดยยังคงคุณค่าตัวยาในการส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคไว้เช่นเดิม น้ำดื่ม สมุนไพร คือส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พร้อมกับพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนเพื่อให้ยั่งยืนคู่สังคมไทย และสภาพแวดล้อมไทย ๆ ต่อไป
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4