spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
23 ก.ค. 2014 - 01:44 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และราชธานีเคเบิลทีวี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา \"สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น\" และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ในการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสระสมิง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบาก โรงเรียนบ้านโนนยาง โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13) โรงเรียนบ้านสระสมิง โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม และโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ มี นายเกษม ศรีบุญญา ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน คือ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รอง ผอ.สพป.อบ.4 และ นายพัฒนพงศ์ สายสมาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 22 ก.ค.2557 Nongsonghong Model คณะผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการนำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและงานวิชาการ เป็นการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได้ทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียนมีการนำโปรแกรมระบบ SMSS มาใช้โดยประยุกต์ให้เข้ารับกับบริบท คณะผู้บริหารโรงเรียนของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ขอชื่นชมในความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูของโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนจาก สพป.อบ.4 ซึ่งคณะผู้ดูงานขอนำไปปรับใช้กับการทำงานของโรงเรียนในสังกัดต่อไป
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของศูนย์อบรมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการค้อน้อย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหินแห่ โรงเรียนบ้านทรายทอง โรงเรียนบ้านค้อน้อย โรงเรียนบ้านกะแอกน้อย โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย โรงเรียนบ้านอาเลา และโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 155 คน ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหินแห่ มี นายวาสุเทพ ศุภโกศล ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน ผู้รับผิดชอบนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา คือ นายคงฤทธิ์ อุทธา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และนายวิทยา ครองยุติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านโนนแดง
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง ได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว จาก นักการภารโรง และครูเวรว่ามีน้ำป่าไหลหลาก ท่วมโรงเรียนเหมือนปีที่ผ่านมา ครูทุกท่านได้เดินทางมาถึงโรงเรียนอย่างรีบเร่งเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเอง ปีนี้ไม่มีอะไรเสียหายมากมายนักเนื่องจากพวกเราได้เตรียมการล่วงหน้าไว้บ้างอยู่แล้ว และมีประสบการณ์จากปีที่ผ่านมา ขณะนี้คุณครูทุกท่านได้อยู่พร้อมเพรียงกันเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะคลิกดูรูปรายละเอียด

โรงเรียนบ้านห่องชัน
ท่านรองผู้อำนวยการ สพป.อบ.4 ท่านรองเข็มพรชัย ทองน้อย ได้ให้เกียรติไปเยี่ยมนิเทศงานและติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายมาตรการจุดเน้น 9 ประการ ของท่าน ผู้อำนวยการ ดร.ถาวร ภูมิรัตน์ คณะครูและผู้บริหารท่านปรีชา จันทรจิตรได้ให้การต้อนรับ และเสนองาน 9 แฟ้มงาน ตามนโยบายและมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านห่องชัน ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลามาเยี่ยมและตรวจราชการ อย่างเป็นกัลยาณมิตร

โรงเรียนบ้านห่องชัน
ท่านผู้อำนวยการปรีชา จันทรจิตร ให้การต้อนรับ จสอ.สมัย เผ่าภูรี ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ จาก ม.ทบ.22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและทักทายพบปะ กับคณะครู นักเรียนทุกคน อย่างเป็นกันเอง ตามนโยบาย คสช.คืนความสุขให้ประชาชน คณะครูและนักเรียนทุกคนดีใจให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สภ.ห้วยขะยุง นำโดย พ ต.ต.ณัฐพล ประทีปทอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง พร้อมด้วยคณะ ชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์(ชนนี)ได้อบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเกษม ซึ่งมี นายสาริกา พรหมชุณห์ รองนายก อบต.ท่าลาด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนเกษม ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4