spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
03 ก.ย. 2014 - 12:37 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 August 29, 2014 Nongsonghong Model ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 80 แห่ง ในสังกัดสพป.อบ.4 ร่วมชมการถ่ายทอดสดทางช่อง DL TV14 ในการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ อาคารอนุสรณ์หลวงพ่อจันดี กนตฺสาโร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เพื่อรับชมรายการอันจะสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานและเกิดผล เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการบริหารจัดการในสถานศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.4 และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชม
 23-24 ส.ค. 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน ณ ห้องบัวคำ โรงแรมปทุมรัตน์
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 4 พร้อมด้วย นายนิพนท์ นนธิ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 4 และนายโกวิทย์ ธรรมวัตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เดินทางไปอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมศึกษาดูงาน ที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557
 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำโดย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูแลับุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดยในวันแรก (วันที่ 18 สิงหาคม 2557) มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ ข้าราชการครู นางประเสริฐศรี ทศโยธิน ,นายปฏิภัทร อุตะธีรวิชณ์ ,นายธวัช ลาธุลี ผู้บริหารสถานศึกษา นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ ,นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ ,นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน ผู้แทนคุรุสภา นายไฉน ผลดี ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิติรัตน์ สีหบัณท์ บุคลากรทางการศึกษา นายวิทยา ครองยุติ ,นายพันธ์ศรี พลศรีข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านโนนแดง
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านโนนแดง ได้ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน โครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ ณ โรงแรมบ้านสวน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คลิกดูรูป

โรงเรียนบ้านโนนแดง
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านดอนข่า อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คลิกดูรูป

โรงเรียนบ้านห่องชัน
วันอาทิตย์ 31 สิงหาคม 2557 ผู้อำนวยการปรีชา จันทรจิตรและคณะครูนักเรียนได้ร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดบ้านห่องชัน ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดพระเสกสรร ปัญญาธโร ได้มอบทุนให้กับนักเรียนจำนวน 5 คนเป็นนักเรียนเรียนดีและมีจิตสาธารณะ และโรงเรียนได้รับค่าพาหนะที่นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ซึ่งผ่านการสอบนักธรรมชั้นโท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นตรีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งปีนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านห่องชันผ่านทุกคน ผู้ปกครองทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้ปกครองจากหมู่บ้านอื่นๆ ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้

โรงเรียนบ้านห่องชัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 23 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายให้การสนับสนุนในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งหวายโดยมี 3 โรงเรียนเข้าร่วมคือ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย โรงเรียนบ้านดอนชาดและโรงเรียนบ้านห่องชัน ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ สพป.อบ.4 ท่านรองศักนิพน สว่างวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน และนายก อบต.บุ่งหวายและรองนายกฯ อบต.บุ่งหวายเป็นผู้กล่าวรายงาน นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากทีมวิทยากรและสนุกสนานจากกิจกรรมทั้ง 2 วัน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4