spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
30 ส.ค. 2014 - 12:02 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 23-24 ส.ค. 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน ณ ห้องบัวคำ โรงแรมปทุมรัตน์
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 4 พร้อมด้วย นายนิพนท์ นนธิ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 4 และนายโกวิทย์ ธรรมวัตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เดินทางไปอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมศึกษาดูงาน ที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557
 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำโดย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูแลับุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดยในวันแรก (วันที่ 18 สิงหาคม 2557) มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ ข้าราชการครู นางประเสริฐศรี ทศโยธิน ,นายปฏิภัทร อุตะธีรวิชณ์ ,นายธวัช ลาธุลี ผู้บริหารสถานศึกษา นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ ,นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ ,นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน ผู้แทนคุรุสภา นายไฉน ผลดี ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิติรัตน์ สีหบัณท์ บุคลากรทางการศึกษา นายวิทยา ครองยุติ ,นายพันธ์ศรี พลศรี
 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2557 โดยเบื้องต้นในระดับกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 19 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ กับ 1 กลุ่มการศึกษาเอกชน ให้ทุกกลุ่มฯดำเนินการประกวด/แข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และสำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประกวด/แข่งขันร่วมกับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ส่วนในระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดจัดการประกวด/แข่งขัน ในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2557 สำหรับนักเรียนปกติ และวันที่ 5 กันยายน 2557 สำหรับการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียนาดี ณ โรงเรียนบ้านนาดู่ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนฯได้เป็นตัวแทนนกลุ่ม จำนวน 30 รายการ จากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนฯส่งเข้าร่วมทั้งหมด 41 รายการ

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ที่กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคกก่อง ณ โรงเรียนบ้านโคกก่อง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งส่งกิจกรรมเข้าร่วมทั้งหมด 14 รายการ ได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่ม 6 รายการ คือ 1.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป. 1-3 2.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป. 4-6 3.การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป. 4-6 4.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4-6 5.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ป. 1-3 6.การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ผอ.จุไรรัตน์ กรงาม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยนักวิชาการศึกษาได้ประสานทีมงานวิทยากร ทีชเชอร์ทีฟ จากประเทศเยอรมัน และคณะ ได้มาจัดค่ายสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และจะจัดกิจกรรมรวมกันทั้งกลุ่มฯบุ่งหวายในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งหวายอีกครั้งหนึ่ง

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย โดยท่านผู้อำนวยการ ภานุรุจ จันทมาและคณะครูทุกท่าน ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างห้องสมุดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา และงานดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนบ้านบุ่งหวายได้ประสบผลความสำเร็จประมาณ 80 % นักเรียนและชุมชนจะได้มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีแหล่งสืบค้นข้อมูลใกล้บ้าน ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าและผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโทนาบุญครั้งนี้
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4