spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
30 มี.ค 2015 - 10:16 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมต้อนรับ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 นายวันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทป ประวัติ ผลงานและการดำเนินงาน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อนำผลงาน เกียรติประวัติไปเผยแพร่และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป โดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บันทึกเทป เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ครูผู้สอนชั้น ป. 3 และ ป.6 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา รุ่นที่ 1 จาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 32 เขตพื้นที่การศึกษา 128 คน จัดประชุมในระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2558 นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) และคณะครูบุคคลากรทางการศึกษาได้เดินทาง ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น คลิกดูรูปกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโนนเกษม นำโดย นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม คณะกรรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า บายศรีสู่ขวัญ และรำบายศรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโนนโหนน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยา) มีโรงเรียนในกลุ่ม 8 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลปรากฏว่าทุกโรงเรียนในกลุ่มได้รับถ้วยรางวัลกันทั่วหน้า

โรงเรียนบ้านหนองคู
วันที่ 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) นำโดย ผอ.ธีรยุทธ อุทธา และคณะครู ได้ร่วมกันจัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยในงานมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4