spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
25 เม.ย 2015 - 02:29 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เขต 1 และ 2 พร้อมด้วยบุคลากร ที่เข้าเยี่ยมคารวะรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
 นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีใช้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถสร้างแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการวัดผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และการสอนวรรณคดี ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 วิทยากรให้ความรู้ นำโดย นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรีระดา ปริปุรณะ หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำของ สพป.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีใช้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษารุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถสร้างแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการวัดผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และการสอนวรรณคดี ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 วิทยากรให้ความรู้ นำโดย นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรีระดา ปริปุรณะ หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำของ สพป.อุบลราชธานี
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อรับฟังนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ได้รับความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเกิด ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร....ทีมประชาสัมพันธ์ สพฐ. (ภาพ)ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านหนองคู
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558และดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 ผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครองพึงพอใจเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด

โรงเรียนบ้านหนองคู
20 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2558 เตรียมแผนปฏิบัติการปี 2558 SAR ปี 2557 ครูมีความตั้งใจและมีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนต่อไป...

โรงเรียนบ้านโนนแดง
วันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแดง ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง นายวิรัตน์ ญาณะรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง และคุณครูสุภาจันทร์ พิมสอนคลิกดูรูปกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโนนแดง
นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาทางการศึกษา ประจำปี 2558 ของคุรุสภา โดยมีผู้เข้าอบรมจาก สพป.อบ1, สพป.อบ3 ,สพป.อบ4 ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 และโรงเรียนบ้านโนนแดง มีคุณครูประถม เหล่าโก้ก เข้ารับการอบรมด้วย คลิกดูรูปกิจกรรม คลิกดูเวปไซต์โรงเรียน
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4