spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
29 ม.ค. 2015 - 01:08 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 ดร.ถาวร คูณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร อบต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
 นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 นำโดย นางพัชรา ประวาลพิทย์ ประธานกรรมการ นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ และนางอุบลพรรณ มีจิตต์ สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 นายวันชัย บุญทอง นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้) เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานัปการ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้งในด้านการปกครอง ความมั่นคง การเจริญสัมพันธไมตรีและการค้าขายกับต่างประเทศ รวมทั้งด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
วันที่ 23 มกราคม 2558 ท่านฯเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.4 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มฯบุ่หวาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บุ่งหวาย โดย ท่านฯ สมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายก อบต.บุ่งหวาย ที่เห็นความสำคัญในการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมดำเนินมาเป็นวันสุดท้ายและจะมีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดไป

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
วันที่ 22 มกราคม 2558 นายสาครชัย พุฒศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 4 และ นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคกก่อง ออกเยี่ยม ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ผอ.จุไรรัตน์ กรงาม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมมือกันจัดทำสนาม ทาสีโต๊ะเรียน เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย เป็นเจ้าภาพในการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาบุ่งหวาย ทั้งหมด 6 โรงเรียน มาเข้าค่ายท่ีโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย และมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนในกลุ่มฯบุ่งหวายมาให้ความรู้กับนักเรียน
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4