spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
28 พ.ค. 2015 - 01:29 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· SMSS_เอกชน
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 23 – 24 พฤษภาคม 2558 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ School Change Maker พลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี เมื่อเรียนจบ ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด จำนวน 310 คน ณ อาคารอนุสรณ์หลวงพ่อจันดี กนฺตสาโร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 15 พฤษภาคม 2558 การประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนปลายทางก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ และกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพค้อน้อย ผ่านระบบสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV ช่อง 14) พร้อมดำเนินการทำแบบประเมินผล “แบบรายงานการประชุมทางไกล” ส่งเข้าระบบเพื่อนำไปประมวลผลแบบ Online real time และแสดงผลผ่านการถ่ายทอดสด ณ อาคารอนุสรณ์หลวงพ่อจันดี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ต่อนโยบายการรับนักเรียนและลดขนาดโรงเรียน โดยการลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด จำนวน 26 คน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้ใช้แนวการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นตามธรรมชาติของการเรียนรู้ เน้นการสื่อสาร ปรับการเรียนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์มาเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประเมินฯ จำนวน 145 คน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านคูสว่าง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองกินเพลโดยนายสำลี พรมสุ ประธานกลุ่ม จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนงานกิจการของกลุ่มฯ ที่โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกินเพลที่อำนวยความสะดวก

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ได้ต้อนรับคุณพิชิต ชนะกุล และ ดร.ชิตตะวัน ชนะกุล พร้อมนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีจิตอาสา และแจกไอศกรีมให้แก่นักเรียนทุกคน ประมวลภาพทั้งหมด

โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วันที่ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)และคณะครู ได้ทำพิธีไหว้ศาลตายาย เจ้าที่โรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเปิดภาคเรียนใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความพร้อมเพียงคลิกดูรูปกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโนนแดง
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยชุมชน ผู้ปกครองให้การตอบรับเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น คลิกดูรูปกิจกรรม
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4