spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
23 ต.ค. 2014 - 07:03 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ พร้อมด้วย ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุดสงวน บุญขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางวิลาวัลย์ คำเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางยุพาพร เพชรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางบุญเสริมแก้วยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางรัตนา โกมารทัต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ ร่วมนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับภาค (ภาค ๙) โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ประชุมสภากาแฟ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารการศึกษาทุกท่านได้นำไปวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ นำคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามฟุตบอล(หญ้าเทียม)โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ กรรมการและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ พร้อมคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เพื่อรับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
การประกวดกิจกรรมงานวิชาการของโรงเรียนในปีนี้ ท่านผอ.อภัย ลาวรรณ นำทีมงานในโรงเรียนไปต่อที่จังหวัดสกลนคร ได้ไปทั้งสิ้น 4 กิจกรรมด้วยกัน โดยในการประกวดแต่ละกิจกรรมท่าน ผอ.จะไปให้กำลังใจทุกกิจกรรม

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
16 ต.ค. 57 ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาสุขภาพยั่งยืนด้วยศีล 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพหลักสูตร ครอบครัวรักเหนือรัก Love Line Fimily Center ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยมี คุณหมอวนิดา อินทร์โสม ผอ.ศพต.หัวเรือ และ คุณหมอญามินตรา ลิ้มวงษ์ทอง รพ.นาเยีย เป็นวิทยากร พุทธศาสนา เป็น ศาสนาแห่งกรรมพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ ทำอย่างไรได้อย่างนั้น เคล็ดวิชาดาบ 8 ดาบใช้พิชิตมารในตนเองให้หลุดพ้นจากหลุ่มพรางของชีวิต

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
15 ตุลาคม 2557 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริตกิจกรรมค่ายคนดีของแผ่นดินระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ซี่งจัดขึ้นตามจุดยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราบการทุจริตของ ปปช.ได้กำหนดนโยบายทางการศึกษาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปรับทิศทางการศึกษา มุ่งสร้าง คนดี คนเก่ง ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยมีเด็กนักเรียนสายชั้น ป.5-6 เข้าร่วมโครงการ 164 คน

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
14 ตุลาคม 2557 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริตกิจกรรมค่ายคนดีของแผ่นดินระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กรุ่นใหม่.ให้มีจิตสำนึกในความถูกต้อง ไม่มุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัว รักความยุติธรรมซึ่งจะช่วยให้ในอนาคตประเทศไทยจะมีปัญหาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยลง สังคมมีคนดีเพิ่มมากขึ้นอยู่กันอย่างมีความสุข โดยมีเด็กนักเรียนสายชั้น ป.3-4เข้าร่วมโครงการจำนวน 134 คน
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4