spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
30 ก.ค. 2014 - 02:47 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา \"สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น\" ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเรือง โรงเรียนบ้านนาประชุม โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านนาเรือง โรงเรียนบ้านหินลาด โรงเรียนบ้านหนองกระบือ โรงเรียนบ้านม่วงคำ และโรงเรียนบ้านแก้ง มี นายปัญญา กาละปัตย์ ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน คือ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รอง ผอ.สพป.อบ.4 และนายมรกต เครือสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา \"สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น\" ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาท่าช้างบุ่งมะแลง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านบัวท่า โรงเรียนบ้านบัวเทิง โรงเรียนบ้านป่าข่า โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) และโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 119 คน และมี นายสังวรณ์ ศิวะเทเวศร์ ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน คือ นายสาครชัย พุฒศรี รอง ผอ.สพป.อบ.4 และ นายภมร สมดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู-นักเรียน และได้นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตามนโยบาย 9 จุดเน้น (จุดเน้นที่ 3 เพียรพยายามให้เกิดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อน 9 จุดเน้น “สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น” ระยะที่ 2 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ทั้ง 19 กลุ่ม ได้นำเสนอผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามเครื่องมือการนิเทศของโรงเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบ และมี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนวทางการพัฒนา ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบอีกด้วยข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านบุ่งหวยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย และให้นักเรียนตระหนักถึงการทำหน้าที่ของการเป็นคนไทยที่ดีและได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ั จัดกิจกรรมดี ๆ

โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
วันนี้ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่าน ผอ.อภัย ลาวรรณได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักเรียน และได้ดูการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเรื่องพระอภัยมณี

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็น“ภาษาประจำชาติ” ทั้งนี้มีกิจกรรมการเเสดงของนักเรียน ชั้นปฐมวัย-ชั้น ป.6 เเละการเเข่งขันประกวดทักษะทางภาษา อาทิเช่น การเขียนเรื่องจากภาพ, การอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง,การแต่งคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ เเละการเขียนเรียงความ คัดลายมือเป็นต้น

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ดร.สุทธิศักดิ์ เเก้วจินดา รองผอ.สพป.อบ.4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ดร.ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ เเละ ดร.โสวัฒน์ พรมสุพรรณ ได้เข้านิเทศตามนโยบาย "สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น" ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เเละบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ท่านรองฯ สุทธิศักดิ์ เเก้วจินดา เเละท่านศึกษานิเทศก์ได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4