spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
27 เม.ย 2015 - 04:55 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลวารินชำราบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประจำปี 2558 โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ได้ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากร โดยบุคลากรจะได้รับทราบการประเมินสภาวะสุขภาพของร่างกายและรับทราบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายมงคลเหล่า บุตรสา นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ นายมรกต เครืองสิงห์ ดร.โสวัฒน์ พรมสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางมัชฌิมา วงษาสาย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางกาญจนา ทองจันดา นักวิชาการเงินและสินทรัพย์ชำนาญการ นางสาวฐิติรัตน์ แก้วกอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เขต 1 และ 2 พร้อมด้วยบุคลากร ที่เข้าเยี่ยมคารวะรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
 นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีใช้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถสร้างแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการวัดผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และการสอนวรรณคดี ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 วิทยากรให้ความรู้ นำโดย นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรีระดา ปริปุรณะ หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำของ สพป.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านหนองคู
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558และดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 ผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครองพึงพอใจเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด

โรงเรียนบ้านหนองคู
20 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2558 เตรียมแผนปฏิบัติการปี 2558 SAR ปี 2557 ครูมีความตั้งใจและมีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนต่อไป...

โรงเรียนบ้านโนนแดง
วันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแดง ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง นายวิรัตน์ ญาณะรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง และคุณครูสุภาจันทร์ พิมสอนคลิกดูรูปกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโนนแดง
นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาทางการศึกษา ประจำปี 2558 ของคุรุสภา โดยมีผู้เข้าอบรมจาก สพป.อบ1, สพป.อบ3 ,สพป.อบ4 ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 และโรงเรียนบ้านโนนแดง มีคุณครูประถม เหล่าโก้ก เข้ารับการอบรมด้วย คลิกดูรูปกิจกรรม คลิกดูเวปไซต์โรงเรียน
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4