spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
31 ก.ค. 2015 - 06:57 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· SMSS_เอกชน
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· คู่มือกาสอนหน้าที่พลเมือง
· แบบฝึกภาษาไทยแนวpisa
· ONET NT LAS 2557

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· เพลงค่านิยม12ประการ

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยกำหนดติดตามจุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน และจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 นายวันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ แก้วมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายวีระพงษ์ ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ว่าที่ร้อยเอก ดร. สาคร กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสาวสุมาลัย เวชกามา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางละมัย คำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสุวภัทร โสมะเกษตริน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางยุวรา สายเสมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางฐิติมา เวชกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางรัตนา โกมารทัต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองและพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นางสุพรรณิการ์ อุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายสาครชัย พุฒศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นางมัชฌิมา วงษาสายผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายมงคล เหล่าบุตรสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชรินทร์ ถีระทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกาญจนา ทองจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางฐิติมา เวชกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวฐิติรัตน์ กอแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 นายวันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมบรรยายพิเศษ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 ทั้งสิ้น 61 คนข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านหนองคู
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ด้วยการ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน ณ. วัดบ้านหนองคู เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีตลอดไป

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
คณะครูโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนของตนเองเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่เพื่อนครูด้วยกัน โดยทางโรงเรียน มีนโยบายให้ครูทุกคน มีนวัตกรรมการเรียนการสอนทุกคน คลิกดูภาพกิจกรรม และในเวลาต่อมา ดร.สายฤดี วรกิจโภคาธร พร้อมครอบครัว มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) โดยมีนายโกวิท บุญเฉลืยว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูมาให้การต้อนรับในครั้งนี้ คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) และคณะครู ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่3 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน คัดลายมือ วาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป.อบ.4 เมื่อถึงเวลา 14.30 น. ได้นำนักเรียนร่วมทำบุญถวายเทียน ปัจจัยและ น้ำ เนื่องด้วยวันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดต่างๆ ภายในอำเภอ โดยแบ่งครูตามหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 คลิกดูรูปกิจกรรม คลิกดูเวปไซต์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอสำโรง โดยนาย ชำนาญ สมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ถวายผ้าอาบน้ำฝน ธูป เทียน และจัตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ วัดบ้านน้ำเกลี้ยง, วัดป่ากุดสมบูรณ์ และวัดป่าสุธรรมาราม ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สาธุ ขออนุโมทนา บุญกุศลที่ได้ร่วมกันกระทำครั้งให้กับทุกคน และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณ ญาติ พี่น้อง เจ้ากรรมนายเวรทุกตน จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4