spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
27 พ.ย. 2014 - 01:29 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดงานมุทิตาจิต \"อุ่นไอรัก ฝากไว้ในใจเธอ รักเสมอ ผอ.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์\" ในโอกาสที่ นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 นายวันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคกก่องและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสระสมิง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติราชการและแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาค้อน้อย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
25 พ.ย. 57 โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) ได้ต้อนรับท่าน ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่เดินทางมาเยี่ยมกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสระสมิง ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และมีความรู้พื้นฐานทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ฐานวิชาการ ฐานนันทนาการและกิจกรรม Walk Rally นอกจากนี้ท่านยังได้พบปะขอบคุณ ด.ต.ไพโรจน์ เอราวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิงและคณะ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 140,000 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านผึ้งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ได้จัดพิธี เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ โดยผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านผึ้งโดม ทั้งกองลูกเสือสำรอง สามัญ ได้ร่วมพิธีอย่างตั้งใจ

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
25–26 พ.ย.57 โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสระสมิง ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 ตามโครงการ สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น ในจุดเน้นข้อที่ 2 และจุดเน้นข้อที่ 7 มีนักเรียนเข้าร่วม 256 คน วิทยากร จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนิษฐา ทองเลิศเป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ รต.ศรายุทธ์ ชุมสนิท ปลัด อบล.สระสมิง กล่าวรายงาน โดยมี ศน.พัฒนพงษ์ สายสมาน ศน.พันธ์ศรี พลศรี และคณะผู้บริหารจาก อบต.สมิง ร่วมกิจกรรมค่าย

โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพหนองไฮโนนกลาง อำเภอสำโรงจัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขแห่งการลูกเสือไทย ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง สพป. อบ. ๔
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4