spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
22 ก.ค. 2014 - 05:14 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 22 ก.ค.2557 Nongsonghong Model คณะผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการนำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและงานวิชาการ เป็นการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได้ทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียนมีการนำโปรแกรมระบบ SMSS มาใช้โดยประยุกต์ให้เข้ารับกับบริบท คณะผู้บริหารโรงเรียนของ สพป.จันทบุรี เขต 1 ขอชื่นชมในความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูของโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนจาก สพป.อบ.4 ซึ่งคณะผู้ดูงานขอนำไปปรับใช้กับการทำงานของโรงเรียนในสังกัดต่อไป
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของศูนย์อบรมพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการค้อน้อย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหินแห่ โรงเรียนบ้านทรายทอง โรงเรียนบ้านค้อน้อย โรงเรียนบ้านกะแอกน้อย โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย โรงเรียนบ้านอาเลา และโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 155 คน ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหินแห่ มี นายวาสุเทพ ศุภโกศล ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน ผู้รับผิดชอบนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา คือ นายคงฤทธิ์ อุทธา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และนายวิทยา ครองยุติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 นายสาครชัย พุฒศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาท่าช้างบุ่งมะแลง ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฏาคม 2557 มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 140 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านห่องชัน
ท่านรองผู้อำนวยการ สพป.อบ.4 ท่านรองเข็มพรชัย ทองน้อย ได้ให้เกียรติไปเยี่ยมนิเทศงานและติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายมาตรการจุดเน้น 9 ประการ ของท่าน ผู้อำนวยการ ดร.ถาวร ภูมิรัตน์ คณะครูและผู้บริหารท่านปรีชา จันทรจิตรได้ให้การต้อนรับ และเสนองาน 9 แฟ้มงาน ตามนโยบายและมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านห่องชัน ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลามาเยี่ยมและตรวจราชการ อย่างเป็นกัลยาณมิตร

โรงเรียนบ้านห่องชัน
ท่านผู้อำนวยการปรีชา จันทรจิตร ให้การต้อนรับ จสอ.สมัย เผ่าภูรี ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ จาก ม.ทบ.22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและทักทายพบปะ กับคณะครู นักเรียนทุกคน อย่างเป็นกันเอง ตามนโยบาย คสช.คืนความสุขให้ประชาชน คณะครูและนักเรียนทุกคนดีใจให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สภ.ห้วยขะยุง นำโดย พ ต.ต.ณัฐพล ประทีปทอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง พร้อมด้วยคณะ ชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์(ชนนี)ได้อบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเกษม ซึ่งมี นายสาริกา พรหมชุณห์ รองนายก อบต.ท่าลาด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนเกษม ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
ท่าน ผอ.อภัย ลาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดประชุมเพื่อให้คณะครูในในโรงเรียนรับนโยบาย สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น โดยให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4