spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
01 เม.ย 2015 - 12:47 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในการประชุมปฏิบัติการติดตามผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ. สร้างความตระหนักและจัดระบบการรายงานและติดตามนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้เข้าเรียนและรายงานผลการเข้าเรียนได้ครบทุกคน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ จากสังกัด สพป.อบ.4, สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สพม.29 จำนวน 160 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการ กพร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในการขับเคลื่อนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมต้อนรับ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วารินฯ)
March 31, 2015 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก ๆ เลย จำเจอยู่กับห้องขนาด 6X9 ม. ตลอดปีการศึกษา แต่วันนี้ได้ออกมาสู่โลกภายนอก การดูแลเอาใจใส่โดยผู้ปกครอง และคณะครู สร้างเสริมประสบการณ์ตรงเรียนรู้จากสภาพจริง เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เกิดจินตนาการในการเรียนรู้ โปรแกรมจัดวางไว้เชื่อมโยงบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วารินฯ)
March 30, 2015 กิจกรรมอำลาสถาบันให้แก่นักเรียน ป. 6 ของโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ประจำปีการศึกษา 2557 และรับเงินออมทรัพย์ประจำปี สำเร็จลงได้ด้วยดี ความสำเร็จของงานครั้งนี้วัดได้จากรอยยิ้ม ความสุขความสมหวัง ความดีใจประทับใจของมาผู้ร่วมงานทุกคน เป็นกำลังใจให้ผู้จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน คุณครูทุกคนรักและหวังดีต่อนักเรียนทุกคนเสมอ ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าครูก็จะยังรักคิดถึงและเป็นห่วงพวกเธอเสมอและตลอดไป

โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2558 นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) และคณะครูบุคคลากรทางการศึกษาได้เดินทาง ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น คลิกดูรูปกิจกรรม

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโนนเกษม นำโดย นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม คณะกรรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า บายศรีสู่ขวัญ และรำบายศรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4