spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
02 ต.ค. 2014 - 02:21 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 2 ตุลาคม 2557 เวลา 08.45 น. นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 นำโดย นายประเทือง เจตกสิกรณ์ และ นายธวัช ธัญญกรรม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 13 คน โดยมี นายนิพนธ์ นนทิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 บรรยายการใช้ระบบฯ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทานทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบ จำนวน 188 ทุน ทุนละ 5,000 บาท มีนักเรียนโรงเรียนบ้านคำขวาง เข้ารับทุนฯ ได้แก่ เด็กชายสุนันต์ เดชแสง เด็กชายประกาศิต ด้วงทอง เด็กหญิงนันทิกานต์ บุตรดีวงศ์ และเด็กชายพีระพล ไตรภูมิ ในโอกาสนี้ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมมอบทุนพิเศษเพิ่มเติมอีกทุนละ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 25 กันยายน 2557 เวลา 19.00 น. นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 \"วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ\" ในงานได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 44 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกคนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยดี มีความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถสร้างคุณูปการให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้อย่างสมภาคภูมิ เป็นความสำเร็จที่สง่างาม และทรงคุณค่านานัปการตลอดไป โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2557 โดยมี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 22 หน่วยงาน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา + กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 แด่ คุณครูกัลยกร สุพรหม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ เป็นขวัญกำลังใจ และแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน โดยในช่วงเช้ามีนักเรียนได้มอบดอกไม้เพื่อเป็นการเเสดงมุทิตาจิตเเก่คุณครู เเละช่วงเย็นมีงานเเสดงมุทิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การเเสดงของนักเรียน เเละการมอบของที่ระลึกเเด่คุณครูผู้เกษียณ

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วารินฯ)
30 September 2014 Nongsonghong School Model คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนผอุง มาศึกษาการอยู่รอดและอยู่อย่างยั่งยืนของโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครับชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร แต่หนองสองห้องทำได้ 1 ห้องเรียน ครู 3 คน ครูครบชั้นสอนตรงตามวิชาเอกสอนครบตามหลักสูตร เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วารินฯ)
23-24 September 2014 Nongsonghong School ได้จัดนิทรรศการเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับโซนภูมิภาค (โซนที่ 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โครงการเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนของชุมชน ประกอบด้วย สพป.ยโส 1,2 สพป.ศรีษะเกษ 1,2,3,4 สพป.อำนาจเจริญ และ สพป.อุบลราชธานี 1,2,3,4 และ 5

โรงเรียนบ้านห่องชัน
วันที่ 22-23 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านห่องชัน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)1 ใน 5 จาก สพป.อบ.4 ได้นำผลงานไปจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน หัวข้อ "กิจกรรมการเรียนรู้คละชั้น" นำทีมโดยผู้อำนวยการปรีชา จันทรจิตรและคณะครูทุกคน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการประกวดระดับโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โซนที่ 5)ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อบ.5 โดยได้แสดงผลงานอย่างมุ่งมั่น และให้เห็นความตั้งใจจริงของทีมงานบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนของบ้านห่องชัน
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4