Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 148 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
29ธ.ค.2552
ประชาสัมพันธ์พระวธัมโมวาทของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี สารของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553[รายละเอียด]
29ธ.ค.2552
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สพฐ.ให้สำรวจข้อมูลรายละเอียดเสนอของบประมาณปี2553 เพื่อปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้า-ประปา โดยให้จัดส่งประมาณราคาพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน 5 ม.ค. 53 หนังสือนำส่ง [รายละเอียด]
29ธ.ค.2552
แจ้งธุรการ ร.ร.ที่ส่งเอกสารเบิกเงินเดือน ต.ค.-พ.ย.52 ได้โอนเพิ่มเติมให้อีกแล้ว จำนวน 8 โรงเรียน[รายละเอียด]
28ธ.ค.2552
ขอเชิญสนับสนุนสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯสีชมพูข้อความ"เรารักพระเจ้าอย่หัว" และ "ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน" เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสมานฉันท์ สนใจสั่งโดยตรงที่ชมรมแผ่นดินสยามน้อมเกล้าฯ เลขที่ 814/54 อาคาร3 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
28ธ.ค.2552
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่รับสลากกาชาดสมนาคุณในการจัดงานกาชาด และงานปีใหม่ประจำปี 2553 ขอรับได้ที่กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ สพท.อุบลราชธานี
25ธ.ค.2552
ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552[รายละเอียด]
24ธ.ค.2552
แจ้งโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ทราบเรื่อง การรายงานข้อมูลนักเรียนฯ เพื่อประกอบการจัดสรรรายหัวเพิ่ม ในภาคเรียนที่ 1/2553 ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน[รายละเอียด]
24ธ.ค.2552
โรงเรียนบ้านธาตุ อ.วารินชำราบ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราจ้างเดือนละ 7,940 บาท รับสมัคร 28-30 ธันวาคม 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม[รายละเอียด]
24ธ.ค.2552
แจ้งโอนเงินธุรการ ร.ร.เพิ่ม 15 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เหลือ การเงินฯกำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และจะโอนเงินให้ภายในสัปดาห์หน้านะจ๊ะ เพราะส่งเอกสารช้ากว่าเพื่อนจ้า[รายละเอียด]
23ธ.ค.2552
ตามที่ได้รับเอกสารการเบิกเงินค่าจ้างต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ ที่ได้แจ้งเมื่อ 22 ธ.ค.52 นั้น ขอเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการขอเบิกเงินในงวดแรกและงวดต่อ ๆ ไป ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
23ธ.ค.2552
แจ้ง ร.ร.ขนาดเล็ก ตามหนังสือ สพท.อบ.4 ที่ ศธ 04186/3450 ลว.30 ตค.52 ขณะนี้เงินประจำงวด สพฐ. ได้โอนมา สพท.แล้ว 4 รายการ ให้โรงเรียนดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จ และส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 22 ม.ค.52[รายละเอียด]
22ธ.ค.2552
แจ้งธุรการ ร.ร. (จำนวน42 ร.ร.) ที่ส่งเอกสารก่อนวันที่ 16 ธค.52 วันนี้ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะจ๊ะ ส่วน ร.ร.ที่เหลือกำลังรีบดำเนินการให้นะคะ[รายละเอียด]
22ธ.ค.2552
จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4 ประเภท ประจำปี 2553 "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" ในวันที่ 2,3,4,6,7 มกราคม 2553 ณ เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
22ธ.ค.2552
งานพัสดุขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างและการเบิกจ่ายค่าจ้าง 4 รายการ ตามแผนปฏิบัติการโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนพื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2: 2553)[รายละเอียด]
21ธ.ค.2552
แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกบุตร โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์วันที่ 16 ธันวาคม 2552[รายละเอียด]
21ธ.ค.2552
ขอให้โรงเรียนดี 3 ระดับ ตรวจสอบและรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ www.techno.bopp.go.th/comp53 ภายในวันที่ 25 ธ.ค.52[รายละเอียด]
17ธ.ค.2552
แจ้งธุรการโรงเรียนฯ ที่ส่งเอกสารก่อนวันที่ 16 ธค.52 สพท.อบ.4 กำลังเบิกจ่าย เงินงบประมาณให้แล้ว คงจะได้รับเงินภายในสัปดาห์หน้านะคะ (42 ร.ร.)[รายละเอียด]
17ธ.ค.2552
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการให้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้าง และใบตรวจการจ้างประจำเดือน พร้อมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง (งบหน้าการเบิกจ่าย) และจัดส่งภายในวันที่ 1- 3 ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมการเบิกจ่ายให้ครบทุกโรงเรียน หรือสอ[รายละเอียด]
17ธ.ค.2552
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2552 จากในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม สพท.อุบลราชธานี เขต 4 (ห้องประชุม 2) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลร
16ธ.ค.2552
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร สพฐ. ว่า สพฐ. เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยในเดือน เม.ย. 53 พบว่า สพท. 28 เขต ตำแหน่งว่างรวม 535 ตำแหน่ง http://www.obec.go.th/show_news.php?article_id=1333
16ธ.ค.2552
โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สนใจติดต่อ 0-4526-7845, 08-5479-9582 08-5479-9581 E-mail :: swf.school@gmail.com
16ธ.ค.2552
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552[รายละเอียด]
16ธ.ค.2552
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ให้ส่งด่วน เพราะถ้าไม่ส่งเอกสารดังกล่าว สพท.อบ.4 ไม่สามารถเบิกเงิน ให้ได้[รายละเอียด]
15ธ.ค.2552
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2553 (งวดแรก) รวม 20 ร.ร ดังนี้[รายละเอียด]
11ธ.ค.2552
โรงเรียนบ้านนาจาน รับสมัครครูพี่เลี้ยงสอนเด็กพิการ วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 5,080 บาท สัญญาจ้าง 12 เดือน รับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2552 สอบคัดเลือกวันที่ 21 ธันวาคม 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม 045-405895