Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 165 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
12ต.ค.2553
แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายไปราชการครูแนะแนว เมื่อ 12 ตุลาคม 2553[รายละเอียด]
11ต.ค.2553
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น รายละเอียดตามแนบ (โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 ต.ค.53)[รายละเอียด]
11ต.ค.2553
แจ้ง ผอ.ร.ร.บ้านถ่อน,ร.ร.บ้านแมดคำลือชา,ร.ร.บ้านคุ้ม,ร.ร.บ้านโคกสว่าง,ร.ร.บ้านสระสมิง,ร.ร.บ้านหนองกินเพล กรุณาส่งใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น เพื่อจะได้ทำการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่การเงิน (นางธีระวดี บุญพร้อมอาษา) ด้วยนะคะ
11ต.ค.2553
แจ้ง จนท.ธุรการ ร.ร. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล P-OPEC ระหว่างวันที่ 12- 15 ต.ค.2553 ณ ไอศยารีสอร์ท อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ให้นำ computer note bookไปด้วย
08ต.ค.2553
แจ้งการทำสัญญาจ้างนักการภารโรง (งบSP2) ให้จัดทำสัญญาค้ำประกันตามแบบกำหนดแนบด้วย
08ต.ค.2553
แจ้ง จนท.ธุรการโรงเรียนที่ยังไม่ส่งสัญญาจ้าง ให้รีบดำเนินการจัดส่งภายในวันจันทร์ที่ 11 ต.ค.2553 เป็นอย่างช้า
08ต.ค.2553
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รับเกียรติบัตรได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)[รายละเอียด]
08ต.ค.2553
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะต้องเข้าค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553[รายละเอียด]
08ต.ค.2553
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะต้องเข้าค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 (รายชื่อเฉพาะ สพป.อบ.4[รายละเอียด]
08ต.ค.2553
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์)นักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2553[รายละเอียด]
06ต.ค.2553
ให้ทุกโรงเรียนรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี 2553 และขอเบิกใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2554 มาพร้อมกันโดยแนบทั้ง 2 รายการ เพื่อขอเบิกในปีงบประมาณ 2554
06ต.ค.2553
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัดจำนวน 23 ราย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553[รายละเอียด]
05ต.ค.2553
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่าน ตามที่ สพป.อบ.4 ได้ขอเชิญทุกโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ สพฐ.และหน่วยงานอื่นไปแล้วนั้น มีโรงเรียนที่ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมาแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้[รายละเอียด]
04ต.ค.2553
เรียนเชิญร่วมไว้อาลัย การพระราชทานเพลิงศพ นายอำไพ นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
04ต.ค.2553
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ส่งรูปชุดปกติกขาว ขนาด 2 นิ้ว เพื่อจัดทำ ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา กรุณาส่งได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ด่วน..
04ต.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านอาเลา กรุณารับเอกสารการเบิกการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุอะไรเลย
01ต.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรุณาแจ้ง อ.จิตติมา วัฒราช รับเอกสารส่งใช้คืนเพื่อดำเนินการแก้ไขที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ
29ก.ย.2553
ขอเชิญข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการปกติและก่อนกำหนดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรในวันที่ 27 กันยายน 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ขอเชิญรับเกียรติบัตรได้ที่ กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.4
27ก.ย.2553
ขออภัย ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 18.00 น. จากเดิม ศาลาประชาวาริน อ.วารินฯ จ.อุบลฯ เปลี่ยนเป็น หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ
24ก.ย.2553
โครงการฟอนด์มาตรฐานราชการไทย SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้ใช้ฟอนด์มาตรฐานราชการไทย จำนวน 13 ฟอนด์ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยและให้ถือว่าเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย download และศึกษาคู่มือการติดตั้ง[รายละเอียด]
24ก.ย.2553
ประกาศโรงเรียนบ้านหว้าน ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553 เวลา 0[รายละเอียด]
23ก.ย.2553
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)นักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2553[รายละเอียด]
23ก.ย.2553
ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหว้าน อ.สำโรง สพป.อบ.4 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2553 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 045-303117
22ก.ย.2553
แจ้ง ร.ร.ในสังกัด กรุณาตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น และค่าสาธารณูปโภค ร.ร. ตามเอกสารแนบด้วยนะคะ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างฯ ปรับปรุงซ่อมแซมฯ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ให้นำส่งสำเนาสัญญาภายใน 24 ก.ย.53[รายละเอียด]
22ก.ย.2553
ด้วยกลุ่มงานวัดผลฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ลงไว้ในเว๊บไซต์เขตฯ “ผล O-NET 52 ภาพรวมเขตพื้นที่” ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนได้โหลดข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อไป/