Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 174 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
14ก.พ.2554
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู กลุ่มครูจิตอาสา สพป.อบ.4 จำนวน 28 ท่าน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เข้าประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4[รายละเอียด]
14ก.พ.2554
สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 ก.พ.54 สพป.อบ.4 จึงแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบยอดกับทางธนาคารและออกใบเสร็จรับเงินส่งใ[รายละเอียด]
09ก.พ.2554
สพป.อบ.4แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเข้าบัญชีรายตัวแล้วเมื่อวันที่ 9 ก.พ.54[รายละเอียด]
02ก.พ.2554
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 (The Challenge of Northeastern Science Maths English Championship 1) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา [รายละเอียด]
01ก.พ.2554
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รายงานลูกเสือประจำปี ให้นำส่งในวันประชุมที่ 15 ก.พ.54
01ก.พ.2554
สพป.อบ.4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา ในการสอบ ภาค ข. และ ภาค ค. ระหว่างวันที่ 7-15 ก.พ. 2554 รายละเอียดดังประกาศที่แนบ[รายละเอียด]
31ม.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.อบ.4 ขอเชิญโรงเรียนที่สั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ.ปี 2554 รับสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ.ปี 2554 ได้ที่กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.4 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.089-4269965 (สิริวรา ปัญญาคง)
31ม.ค.2554
แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันมหกรรมที่เมืองทองธานี ปี 2553[รายละเอียด]
31ม.ค.2554
ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการที่เมืองทองธานี ปี 2553[รายละเอียด]
31ม.ค.2554
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการจ้างครู 18 อัตรา,นักการภารโรง 48 อัตราและพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา ประจำเดือนมกราคม 2554 เมื่อ 31 มกราคม 2554
28ม.ค.2554
ขอแจ้งแก้ไขการทำสัญญาการจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนที่ทำสัญญาจ้างวันที่ 27 ม.ค.54 ได้แก่รร.บ้านธาตุและโรงเรียนบ้านโคกก่อง สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียและโรงเรียนสำโรงคุรุราษฏร์วิทยายังไม่ได้รับแจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด
28ม.ค.2554
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโคกก่อง กรุณารับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากลายมือชื่อผู้อนุมัติไม่สมบูรณ์
27ม.ค.2554
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดำเนินการจ้างได้ตามหนังสือ ที่ ศธ 04186/303 ลว.25 ม.ค.54 โดยให้ลงนามในใบสั่งจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2554 (ห้ามลงนามในสัญญาก่อนนี้เนื่องจากได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสพ
27ม.ค.2554
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัด จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554[รายละเอียด]
26ม.ค.2554
แจ้งผู้ประกันตน รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
25ม.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านทางสาย,สร้างแก้ว,สร้างโหง่น หน่วยตรวจสอบภายใน เลื่อนกำหนดวันเข้าตรวจฯ ดังนี้ เพื่อโปรดทราบ ร.ร.บ้านทางสายวันที่ 10 ก.พ.54,ร.ร.บ้านสร้างแก้ววันที่ 17 ก.พ.54,ร.ร.บ้านสร้างโหง่นวันที่ 21 ก.พ.54
24ม.ค.2554
เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการที่แนบ[รายละเอียด]
24ม.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร ในสังกัด สพป.อบ.4 สั่งจองหนังสือวันเด็ก ปี 2554 เพื่อเป็นที่ระลึกและเผยแพร่ โดยสามารถสั่งจองได้หรือสั่งซื้อได้ที่ สกสค.จังหวัดหรือสั่งตรงที่องค์การค้า[รายละเอียด]
19ม.ค.2554
ขอเชิญประชุม แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์/บ้านหนองเทา/บ้านสะพานโดม/ชุมชนบ้านนาเยีย/บ้านแกนาคำและบ้านหนองกินเพล เข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 ม.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]
19ม.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านถ่อน กรุณาแจ้ง อ.ภัชราพร ปริโยทัย รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากชื่อสกุลมารดา และบุตรไม่ตรงกัน
19ม.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร.นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก กรุณาแจ้ง อ.สมพงษ์ คำศรี รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากใช้ทธิเบิกครบตามระเบียบแล้ว
19ม.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านหนองกินเพล กรุณาแจ้ง อ.คำใบ สุดาชม รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากได้ใช้สิทธิเบิกครบตามระเบียบแล้ว
19ม.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งหวาย กรุณาแจ้ง อ.วิไล พรหมชุณห์ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากสกุลแม่และบุตรไม่ครงกัน
19ม.ค.2554
สพป.อบ.4 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีรายตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำแล้ววันที่ 19 ม.ค.54[รายละเอียด]
17ม.ค.2554
แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก คศ.3[รายละเอียด]