Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
07ก.ย.2553
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 (พิการ)[รายละเอียด]
07ก.ย.2553
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 (ปกติ)[รายละเอียด]
07ก.ย.2553
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้า ที่ธุรการโรงเรียนรายละเอียดดังแนบ [รายละเอียด]
07ก.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง แจ้ง อ.นิมิตร ภิญโญ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
03ก.ย.2553
แจ้งโอนเงินค่าจ้างครู,นักการภารโรง,พี่เลี้ยงเด็กพิการ งบ sp 2 ประจำเดือน ส.ค.53 แล้วเมื่อ 31 ส.ค.53
02ก.ย.2553
โรงเรียนที่มีชื่อตามรายละเอียดแนบกรุณาส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม[รายละเอียด]
02ก.ย.2553
สพท.อบ.4 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสพท.อบ.4 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
01ก.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก กรุณารับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจาก ต้องกรอกแบบ 7223 และแนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรมาด้วย
01ก.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย กรุณาแจ้ง อ.ทิพวรรณ พรหมคุปต์ และ อ.เผ่า ศรีทองธรรม รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
01ก.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านนาจาน กรุณาแจ้ง อ.อมรรัตน์ ไม้เลิศหล้า รับหนังสือราชการ เรื่องการส่งใช้เงินยืมราชการ ที่ตู้รับหนังสือด้วยค่ะ
01ก.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง กรุณารับหนังสือราชการ เรื่อง การส่งใช้เงินยืมราชการประจำปี 2553 ที่ตู้รับเอกสารด้วยคะ
31ส.ค.2553
แจ้งโอนค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
31ส.ค.2553
แจ้งเตือนการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ชั้น ป.6,ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2553 ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 กันยายน 2553 นี้ (เท่านั้น) สอบถาม ศน.พันธ์พนา มุสิกสาร 081-999-0001
30ส.ค.2553
สถานฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2554 หลักสูตรระยะยาว จำนวน 6 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
30ส.ค.2553
การแข่งขันจักรยาน ประเภทถนน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "คิงส์คัพ" สนามที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2553 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี[รายละเอียด]
26ส.ค.2553
ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
26ส.ค.2553
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสโมสรลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.LT.C. จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรม 45 คน ระหว่าง[รายละเอียด]
25ส.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านผับแล้ง แจ้ง นายบาน อารีกุล ให้รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
19ส.ค.2553
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดดังแนบ[รายละเอียด]
19ส.ค.2553
แจ้งโรงเรียนบ้านหนองคูกรุณารับหลักฐานการเบิกเงินค่าล่วงเวลาราชการศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขด่วนค่ะ
18ส.ค.2553
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการจำนวน 32 ราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
18ส.ค.2553
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัดจำนวน 37 ราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
18ส.ค.2553
แจ้งมติ ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ[รายละเอียด]
18ส.ค.2553
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4 ทุกท่าน แจ้งงดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2553 ครั้งที่ 8/2553
17ส.ค.2553
ขอเชิญบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารเก่าทั้งไม้หรือคอนกรีต ตอลดจนครุภัณฑ์เก่าที่เลิกใช้งานแล้ว บริจาคให้วัดน้ำไหล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผู้สนใจที่จะร่วมบริจาค ติดต่อได้ที่ วัดน้ำไหล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร.08-5310 9484