Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 181 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
20มิ.ย.2554
เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
20มิ.ย.2554
ด้วย ปส.กช.อุบลราชธานี เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการการศึกษาเอกชนในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์นิรมล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.30 น.
20มิ.ย.2554
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รายละเอียดดังแนบ[รายละเอียด]
20มิ.ย.2554
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล "ชมรม Friend of library (FOL) มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2554 วลา 05.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ผู้สนใจติดต่อห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-242537 หรือ 083-7442100,
18มิ.ย.2554
การเข้าใช้ AMSS ให้ใช้ User เป็นรหัส SMIS ของโรงเรียน เข้าใช้ครั้งแรกให้ใช้ Password เป็นรหัส SMIS ของโรงเรียน เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้เปลี่ยน Password ใหม่เพื่อความปลอดภัย[รายละเอียด]
16มิ.ย.2554
แจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ให้โรงเรียนตรวจสอบยอดโอนเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรด้วยค่ะ
16มิ.ย.2554
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบหลักฐานการสอบราคาสร้างถนนคอนกรีต อย่างละ 1 ชุด[รายละเอียด]
16มิ.ย.2554
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
16มิ.ย.2554
เรียน ผอ.ร.ร. ในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่าน ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน2554 ครั้งที่ 5/2554 ในวันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
15มิ.ย.2554
ให้ร.ร.ต่อไปนี้ส่งแบบสอบถามของกระทรวงแรงงานด้วยตามหนังสือที่ศธ04186/ว1730ลว27พ.ค.54 ร.ร.คำขวาง โนนทรายน้อย ขัวไม้แก่น โพนเมือง โคกก่อง สระดอกเกษ ท่าช้าง สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา ส่งยุวรา สายเสมา0816004301
22มิ.ย.2554
แจ้งทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือดำเนินการและรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการสื่อสารปฏิสัมพันธ์และบริหารชั้นเรียนทางบวก สันติวิธี ของครูกับนักเรียน ประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ฯ หนังสือนำส่ง[รายละเอียด]
22มิ.ย.2554
แจ้งทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือดำเนินการและรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการสื่อสารปฏิสัมพันธ์และบริหารชั้นเรียนทางบวก สันติวิธี ของครูกับนักเรียน ประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ฯ แบบรายงาน ก1-3และค1-4[รายละเอียด]
14มิ.ย.2554
คำสั่งปฐมวัย4[รายละเอียด]
14มิ.ย.2554
คำสั่งปฐมวัย3[รายละเอียด]
14มิ.ย.2554
คำสั่งปฐมวัย2[รายละเอียด]
14มิ.ย.2554
สพป.อบ.4 จะดำเนินการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าประชุมในวันที่ 22 มิ.ย.2554 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 เวลา 08.30 น.[รายละเอียด]
14มิ.ย.2554
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จะดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2554 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ [รายละเอียด]
13มิ.ย.2554
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สำหรับเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ผู้สนใจสามารถดูรุ่นและรูปแบบปืนได้ที่ www.nakhonbanguns.com โดยสามารถสั่งจองโดยตรงที่ ตู้ ปณ.274 ปณ.คลองจั่น กทม.10240[รายละเอียด]
13มิ.ย.2554
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สำหรับเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ผู้สนใจสามารถดูรุ่นและรูปแบบปืนได้ที่ www.nakhonbanguns.com โดยสามารถสั่งจองโดยตรงที่ ตู้ ปณ.274 ปณ.คลองจั่น กทม.10240[รายละเอียด]
13มิ.ย.2554
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบฯ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง ปีงบประมาณ 2554[รายละเอียด]
13มิ.ย.2554
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง ปีงบประมาณ 2554[รายละเอียด]
16มิ.ย.2554
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (รายการปริมาณงานของโรงเรียนและรายการโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาระโลกร้อน) โดยผ่านระบบ AMSS[รายละเอียด]
14มิ.ย.2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อรายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียน 30%และ 100% ตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
13มิ.ย.2554
แบบฟอร์มการรายงานจัดซื้อหนังสือเรียน 30% และ 100 %[รายละเอียด]
12มิ.ย.2554
เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมต้อนรับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ