Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 147 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
17ธ.ค.2552
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2552 จากในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม สพท.อุบลราชธานี เขต 4 (ห้องประชุม 2) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลร
16ธ.ค.2552
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร สพฐ. ว่า สพฐ. เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยในเดือน เม.ย. 53 พบว่า สพท. 28 เขต ตำแหน่งว่างรวม 535 ตำแหน่ง http://www.obec.go.th/show_news.php?article_id=1333
16ธ.ค.2552
โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สนใจติดต่อ 0-4526-7845, 08-5479-9582 08-5479-9581 E-mail :: swf.school@gmail.com
16ธ.ค.2552
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552[รายละเอียด]
16ธ.ค.2552
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ให้ส่งด่วน เพราะถ้าไม่ส่งเอกสารดังกล่าว สพท.อบ.4 ไม่สามารถเบิกเงิน ให้ได้[รายละเอียด]
15ธ.ค.2552
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2553 (งวดแรก) รวม 20 ร.ร ดังนี้[รายละเอียด]
11ธ.ค.2552
โรงเรียนบ้านนาจาน รับสมัครครูพี่เลี้ยงสอนเด็กพิการ วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 5,080 บาท สัญญาจ้าง 12 เดือน รับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2552 สอบคัดเลือกวันที่ 21 ธันวาคม 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม 045-405895
08ธ.ค.2552
ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพท.อบ.4 ประจำปีการศึกษา 2552[รายละเอียด]
04ธ.ค.2552
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการ คืนครูให้นักเรียน ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2406 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน[รายละเอียด]
03ธ.ค.2552
เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน (69 อัตรา) ปีงบประมาณ 2553 มีดังนี้ 1. สำเนาสัญญาจ้าง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. ใบส่งมอบงานจ้าง 3. ใบตรวจการจ้าง 4.บันทึกทราบผลตรวจการจ้างและขออนุมัติเบ[รายละเอียด]
03ธ.ค.2552
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ ใน ก.ค.ศ. จาก โรงเรียนวารินชำราบ มาเป็น หอประชุม สพท.อุบลราชธานี เขต 4 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552
03ธ.ค.2552
เรียน ผอ.ร.ร.ตามรายชื่อที่แนบ (จำนวน 15 โรง) ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 4 ธ.ค. 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการ รองฯ วันชัย บุญทอง สพท.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
03ธ.ค.2552
เรื่อง แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนการสอน ปี 2553 เข้าร่วม ประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุม สพท.อบ. เขต 4[รายละเอียด]
03ธ.ค.2552
โรงเรียนใดที่มีนักเรียนชั้น ป.6,ม.3 ย้ายเข้าย้ายออก[รายละเอียด]
02ธ.ค.2552
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกนักกรีฑา ตัวแทน สพท.อบ.4[รายละเอียด]
02ธ.ค.2552
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา รับสมัครครูวิชาเอกภาษาไทย รับสมัคร 2-31 ธันวาคม 2552 ติดต่อสอบถาม 0 4530 1063, 08 1067 2493[รายละเอียด]
01ธ.ค.2552
ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีการดำเนินโครงการ"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 น ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการ เครื่องแบบต้นสังกัด
01ธ.ค.2552
ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานทางวิชการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 52 (ระดับภูมิภาค)[รายละเอียด]
01ธ.ค.2552
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพท.อบ.4[รายละเอียด]
01ธ.ค.2552
ประชุมคณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันผลงานทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
30พ.ย.2552
แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ ที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาของบุตร ประจำปี 2552 ให้ติดต่อขอรับเงินทุนฯ ได้ที่ หน.ยุทธพล การะนนท์ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในวัน และเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด ดังแนบ[รายละเอียด]
30พ.ย.2552
ขอเชิญคณะักรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
30พ.ย.2552
แจ้งทุกโรงเรียน รับแบบกู้ฉุกเฉินรายปี สหกรณ์ออมทรัพยครูอุบลฯ ที่ช่องรับเอกสารโรงเรียน และนำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ ภายในวันที่ 9 ธ.ค.52
28พ.ย.2552
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4 ที่เป็นตัวแทนแข่งขันผลงานทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ระดับภูมิภาค รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยนำ (แบบบัญชีลงเวลาที่แนบมาพร้อมนี้) นำส่งพร้อมรับเงินในวันที่ 2-4 ธ.ค.52 ที่กลุ่มส่งเสริมการจ[รายละเอียด]
27พ.ย.2552
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 การประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา (ต่อ) ระดับช่วงชั้นที่4 ชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.อมรรัตน์ บุญฤทธิ์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา/รองชนะเลิศอันดับ