Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 161 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
02ส.ค.2553
การตรวจสอบและรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ(ก.พ.7)อิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูในสังกัด สพท.อุบลราชธานี เขต 4 เริ่มดำเนินการ 1 - 14 ส.ค.53 ที่เว๊ปไซต์ www.cmss-otcsc.com เพื่อความสะดวกดูรายละเอียด Password ที่นี่[รายละเอียด]
02ส.ค.2553
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพท.อบ.4 ขอเชิญท่าน ข้าราชการ ในสังกัดร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.,กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ,กฐินพระราชทานคุรุสภา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยร่วมอนุโมทนาได้ที่กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ สพท.อบ.4
02ส.ค.2553
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพท.อบ.เขต 4 ขอเชิญโรงเรียนที่ยังไม่มารับดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ปี53 เชิญรับได้ที่ กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ สพท.อบ.4
30ก.ค.2553
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2553 จำนวน 64 ราย อย่าลืมส่งเอกสารเบิกจ่ายนะจ๊ะ[รายละเอียด]
30ก.ค.2553
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัดจำนวน 38 ราย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553[รายละเอียด]
29ก.ค.2553
ตารางอบรม[รายละเอียด]
29ก.ค.2553
หนังสือนำส่งแจ้งการอบรมเว็บเพจ[รายละเอียด]
28ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนชุมชนนาเยีย กรุณารับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
28ก.ค.2553
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4 ได้โอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว[รายละเอียด]
23ก.ค.2553
ร.ร.บ้านกุดปลาขาวและ ร.ร.บ้านกะแอกน้อย ส่งสัญญาจ้างอัตราจ้างรายเดือน(นักการภารโรง) กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วนด้วย
22ก.ค.2553
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพท.อบ.4 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว(สวมหมวก) ในงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 53 ในวันที่ 27 ก.ค.53 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม มีรถรอรับ-ส่ง อยู่ที่ สพท.อบ.4[รายละเอียด]
22ก.ค.2553
ตามที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.สำโรง ได้จัดทำโครงการอบรมครูอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอสำโรง จำนวน 52 ร.ร. ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 นั้น เนื่องจากทีมวิทยากรติดราชการ จึงใคร่ขอเลื่อนการอบรมไปเป็นวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553
22ก.ค.2553
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.เขต 4 ทุกท่าน ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ครั้งที่ 7/2553 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพท.อบ.เขต 4 (ห้องประชุม 2) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
22ก.ค.2553
แจ้งทุกโรงเรียน รายงานปริมาณงาน/บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2553 ของโรงเรียน และรายงานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ตามตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต[รายละเอียด]
21ก.ค.2553
ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2553[รายละเอียด]
20ก.ค.2553
แจ้งธุรการโรงเรียนจำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นายเอกรินทร์ หนูสิน 2.นางสาวอมรรัตน์ ทรจักร์ 3.นางกมลวรรณ ปฏิบูรณ์ 4.นางศิรินภา สุทธิพันธ์ 5.นางสาวสุรีย์พร พ่อค้า ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายของเดือน มิถุนาย 2553 ภายใน วันศุกร์ที่ 23 ก.ค.53 ด้วย
19ก.ค.2553
สพฐ.ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งครูซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในสถานศึกษาเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการ ก.พ. ใน สพฐ (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 19-29 ก.ค. 2553 สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.อบ4
19ก.ค.2553
สโมสรลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และสพท.อบ.4 กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 13-20 ส.ค.2553 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ส่งใบสมัครพร้อมเงินลงทะเบียน 1,800บาท ชำระวันสมัคร 1,000[รายละเอียด]
18ก.ค.2553
แจ้งผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ 2554 กำหนดยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ ระหว่างวันที่ 18-29 ก.ค.2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง E-office
16ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโพนงาม แจ้ง อ.ประจักษ์ บุตรแก้ว รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากกรอกข้อมูล และเอกสารไม่ครบ
16ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านนาเรือง แจ้ง อ.อำเภอ มุกดาหาร รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน
16ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระบือ แจ้ง อ.อำไพ อารมณ์ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากลายเซ็นต์ผู้อนุมัติเซ็นต์ไม่ครบ และให้ใช้สิทธิสำหรับคู่สมรสก่อนหากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องแนบแบบ 7219 และ แบบ 7220
15ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านก่อ กรุณาแจ้ง อ.เกียรติศักดิ์ สายเสมา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจาก เอกสารไม่ครบ
15ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล กรุณาแจ้ง อ.เสถียร แก้วบัวขาว รับเอกสารประกอบการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ต้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากต้องใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
15ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านนาดี แจ้ง อ.คัลทรียา ผ่องแผ้ว รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินต้องใช้แบบของกรมบัญชีกลางเท่านั้น