Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [9][10][11][12][13][14][15][16][17] ถัดไป>>(ทั้งหมด 167 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
15ก.ค.2557
แจ้ง อ.พินิจ ชาลีพรหม ครู ร.ร.บ้านหนองเทา รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากแบบ 7131 ข้อ 5 คำอนุมัติ ผอ.ร.ร ยังไม่ลงนาม
15ก.ค.2557
แจ้ง อ.กิตติศักดิ์ จันทะชาลี ครู ร.ร.บ้านหนองเทารับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากแบบ 7223 ข้อ7 คำอนุมัติ ผอ.ร.ร.ยังไม่ลงนาม
15ก.ค.2557
แจ้ง นายธวัชชัย สอนอาจ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 บ้านถ่อน รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอการ ร.ร.ด้วยเนื่องจาก1.ให้แยกชุดในการเบิกดังนี้ ชุดที่ 1 เขียนเบิกของคู่สมรส ส่วนชุดที่ 2 เขียนเบิกเฉพาะของตนเองเนื่องจากต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง
15ก.ค.2557
ประชุมกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพหนองกินเพล (ข่าว สพฐ.) (ภาพ)
15ก.ค.2557
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
15ก.ค.2557
11 กรกฎาคม 2557 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาพกิจกรรม
15ก.ค.2557
แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานรายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต(รายการปริมาณงานของโรงเรียน) รายละเอียดตามที่แนบและส่ง สพป.อบ.4 ภายในวันที 18 ก.ย. 57[รายละเอียด]
15ก.ค.2557
แจ้ง โรงเรียนบ้านกะแอก รับเอกสารถอนหลักประกันสัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์ คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากต้องกรอกในแบบขอถอนตามที่แนบมานี้
10ก.ค.2557
ประชุมสามัญกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมหาธาตุ (ข่าว สพฐ.)(ภาพ)
10ก.ค.2557
ประชุมกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินคำน้ำแซบ ภาพกิจกรรม
10ก.ค.2557
ประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม