Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [9][10][11][12][13][14][15][16][17] ถัดไป>>(ทั้งหมด 170 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
01ก.ย.2557
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา(ครั้งที่2) จำนวน 5 ราย จัดส่งเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 ดังนี้1.นายทรงศักดิ์ ฝักทอง 2นายวัชรินทร์ สาระ 3.นายประเสริฐ วิวาสุข 4.นายณัฐพงษ์ อำพันธ์ 5.นายประกาศ ลุนาบุตร
29ส.ค.2557
การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ [รายละเอียด]
29ส.ค.2557
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 12 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57[รายละเอียด]
29ส.ค.2557
ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec56/ และแก้ไข 10 มิ.ย. 2557 ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57/ **ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง
29ส.ค.2557
ตามหนังสือที่ ศธ 04186/ว1894 ลว 14 ส.ค. 57 แจ้งให้ ร.ร. 31 ร.ร. เข้าอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ฯในวันเสาร์ที่ 30ส.ค.57 เวลา13.00น. ณ สพป.อบ.4นั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ท่านหรือผู้รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมให้จงได้
29ส.ค.2557
แจ้ง อ.สง่า บุดดาลี ผอ.ร.ร.บ้านสระดอกเกษ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากเบิกครบ 22,000 บาท แล้วนะค่ะ
29ส.ค.2557
การซ่อมข้อมูล 10 มิ.ย.2557 ในขณะนี้ยังไม่มีปุ่มให้ยืนยันข้อมูล หากโรงเรียนใดข้อมูลถูกต้องแล้วมีสถานะว่าสามารถยืนยันข้อมูลได้ ให้รอ สพฐ.เปิดให้ยืนยันข้อมูลก่อน(ยังไม่มีปุ่มยืนยันข้อมูล) ทั้งนี้ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องรอไว้ก่อน
28ส.ค.2557
ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้ง ผู้แทนอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 [รายละเอียด]
28ส.ค.2557
ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec56/ และแก้ไข 10 มิ.ย. 2557 ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57/ **ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง [รายละเอียด]
27ส.ค.2557
การซ่อมข้อมูล 10 มิ.ย.2557 ในขณะนี้ยังไม่มีโรงเรียนใดยืนยันข้อมูล หากโรงเรียนใดข้อมูลถูกต้องแล้วมีสถานะว่าสามารถยืนยันข้อมูลได้ขอให้เข้าไปยืนยันข้อมูลได้ทันที[รายละเอียด]
27ส.ค.2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2556 ขอให้รายงานด่วน (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
26ส.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และตรวจสอบข้อมูล 10 มิ.ย.2557[รายละเอียด]
25ส.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET ปี 57 และให้นำส่งภายในวันที่ 31 ส.ค.57 ทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th(สทศ.) (ยังไม่ส่งอีก 23 รร.)[รายละเอียด]
25ส.ค.2557
แจ้ง อ.ภัณทิรา บุญแก้ว รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยเนื่องจาก สกุลแม่และบุตรไม่ตรงกัน กรุณาแนบเอกสารเพิ่ม
25ส.ค.2557
ขอเชิญร่วมรับฟังนโยบายการกระจายอำนวจจากคุรุสภาสู่จังหวัด โดย เลขาธิการคุรุสภา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (ห้องประชุมใหญ่)[รายละเอียด]
22ส.ค.2557
แจ้ง อ.สุรินทร์ แก่นแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านหนองจิกนาเรือง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1.ในแบบ 7223 ข้อ 2 กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ 2. ข้อ 4 เป็นบุตรลำดับที่เท่าไรของบิดาและมารดา ,ข้อ 7 ผอ.ร.ร.ลงนาม , ข้อ 8 ลายมือชื่อผู้รับเงินกรอ
22ส.ค.2557
แจ้ง อ.ทองสุข ศรีตะบุตร ผ.อ.ร.ร.บ้านหนองเทา รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ด้วย เนื่องจาก การติดใบเสร็จรับเงินจะต้องใช้ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
22ส.ค.2557
แจ้ง อ.สุพี ไชยสิทธิ์ ครู ร.ร.บ้านสระดอกเกษ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รบเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากการตรวจสุขภาพประจำปีจะใช้สิทธิ์เบิกของใครของเราตามระเบียบ
22ส.ค.2557
แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำในสังกัด เข้ามารับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของลูกจ้างประจำ เพื่อเตรียมการเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 57) รับได้จากตู้รับหนังสือของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4
22ส.ค.2557
แจ้ง อ.เพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์ ครู ร.ร.บ้านโนนแดง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากกรณีหย่าจะต้องแนบสำเนาบันทึกว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใครประกบอการเบิก
22ส.ค.2557
แจ้ง อ.เพ็ญ ดวงพวง ครู ร.ร.บ้าห่องชัน รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก กรณีหย่าต้องแนบบันทึกว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใครด้วยค่ะ
20ส.ค.2557
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ตามบัญชีรายชื่อฯ จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณาการย้าย ประจำปี 2557 ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เป็นอย่างช้า[รายละเอียด]
20ส.ค.2557
ขอเชิญบุคลากร สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพรชบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
19ส.ค.2557
แจ้งสถานที่ประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข) ข้อมูล ณ 19 สิงหาคม 2557[รายละเอียด]
19ส.ค.2557
แจ้ง อ.ภูวนาถ อิ่มทรัพย์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยขะยุงคุรุฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากต้องแนบสำเนาเอกสารจัดตั้งสถานศึกษาเอกชนด้วยเพื่อประกอบการเบิกจ่าย