Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 148 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านถ่อน[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแดง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านคอนสาย[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านคำขวาง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านจั่น[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านวังยาง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านศรีไค[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกลาง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโนนบอน[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโคกก่อง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
แจ้ง อ.พรทิพา ศรีดาคุณ ร.ร.บ้านสำโรงคุรุฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. กรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ 2. บุตรเป็นบุตรลำดับที่ 1 ของบิดาแต่เป็นที่ 2 ของมารดา ให้แนบเอกสารเพิ่ม 3. แนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรด้วยค่ะ
11ก.ค.2556
แจ้ง อ.บุญเริ่ม บุญวร ผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้อง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องใช้แบบ 7223
11ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุรศักดิ์ แก้ววงษ์ ร.ร.บ้านคำขวาง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ต้องใช้แบบ 7223 นะค่ะ
11ก.ค.2556
แจ้ง อ.เพ็ชรมณี นาครินทร์ ร.ร.บ้านทางสาย รับเอกสารเบิกค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
11ก.ค.2556
แจ้ง อ.อังคณาวรรณ ยิ่งยืน รับเอกสารเบิกเงิน พยาบาล คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก ผอ.ร.ร.ยังไม่ลงนาม
11ก.ค.2556
วิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใน DMC เพื่อให้สามารถรับรองข้อมูลถูกต้องได้[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 76 ร.ร.[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ด่วนที่สุด : แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัดทุกร.ร.กรอกข้อมูลครูที่สอนในระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการอบรมพัฒนาตามโครงการของ ปส.กช.จังหวัดอุบลราชธานี ส่งภายในวันที่ 11 ก.ค.56 ส่งทาง e-mail : k.ape5389@hotmail.com หรือโทร.แจ้ง 0897195715 ค่ะ[รายละเอียด]
10ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 61 ร.ร.[รายละเอียด]
10ก.ค.2556
แจ้ง โรงเรียนบ้านนานวล รับคำสั่งแต่งตั้งฯ นางเอมพิการ์ โชติพันธ์ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เขต 4
10ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด : ส่งครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.3 เข้ารับการอบรมครูภาษาไทย ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งรายชื่อและจำนวนได้ที่ 089-7195715 ภายในวันที่ 10 ก.ค.56 [รายละเอียด]
09ก.ค.2556
แจ้ง อ.มยุรา จันทร์ตรี ร.ร.บ้านหนองไฮ(ประชาฯ) รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการเดินทางฯคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องนะค่ะ