Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 169 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
21พ.ค.2557
แจ้ง อ.สง่า บุดดาลี ผ.อ.ร.ร.บ้านสระดอกเกษรับเอการเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
21พ.ค.2557
แจ้ง อ.ทวี ละพิมพ์ ครู ร.ร.บ้านนาดี อ.นาเยีย รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก เบิกให้บิดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ อ.ทวีนะค่ะ พร้อมสำเนาถูกต้อง
19พ.ค.2557
แจ้ง อ.ธนัทอร ตลับเพชร ครู ร.ร.บ้านนาดู่ รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 2. สกุลมารดาและบุตรไม่ตรงกันให้แนบเอกสารเพิ่ม หากหย่ให้แนบบันทึกการหย่าว่าบุตรอยู่ในความดูแลขอใคร
19พ.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดระบบ เปิดระบบ DMC 2557 เทอม 1 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
16พ.ค.2557
!!ด่วนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปบันทึกข้อมูล ครู นักเรียน และห้องเรียน ของแต่ละโรงเรียน โดยใช้ข้อมูล ณ. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผ่านทางเว็ปไซต์ www.obec net.bopp.go.th โดยใช้ Username และ Password เป็นเลขรหัส smiss (จะแจ้งหนังสืออีกครั้ง)
15พ.ค.2557
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน [รายละเอียด]
14พ.ค.2557
แจ้ง ร.ร.บ้านแก่งโดม และ ร.ร.บ้านนาจาน รับสำเนาใบเบิกถอนเงินประกันสัญญาคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ
14พ.ค.2557
แจ้งข่าวดี ถึงครูจ้างรายเดือน (ครูวิกฤติ) วันนี้ ได้โอนเงินค่าจ้างรายเดือนเข้าบัญชีรายตัวเรียบร้อยแล้ว (หักประกันสังคม 5% และธนาคารออมสิน เหมือนเดิมค่ะ) สำหรับเดือน พ.ค.57 โอนปกติค่ะ
14พ.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบ ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1/57 ให้รีบดำเนินการส่งด่วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถโอนเงินงวดต่อไปให้ได้
14พ.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินค่าอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม ให้ดำเนินการส่งด่วน เนื่องจากเขตได้โอนเงินให้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2557 มิฉะนั้นจะไม่สามารถโอนเงินอุดหนุนงวดต่อไปให้ได้
12พ.ค.2557
แจ้งข่าว ถึงครูจ้างรายเดือน(ครูวิกฤติ) ขณะนี้เงินประจำงวดโอนมาให้แล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน คาดว่าจะโอนให้รายตัวภายในสัปดาห์นี้
11พ.ค.2557
การอบรมพัฒนาการจัดทำข้อสอบ คลังข้อสอบระดับกลุ่มฯ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา[รายละเอียด]
10พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 1 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว) เหลือคะแนน GPA(เกรดของนักเรียนจากชั้น ป.1-6ทุกคน) ยังไม่ได้กรอกข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้
09พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 1 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว) เหลือคะแนน GPA(เกรดของนักเรียนจากชั้น ป.1-6ทุกคน) ยังไม่ได้กรอกข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้
08พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 2 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
07พ.ค.2557
ประกาศโรงเรียนบ้านวังยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]
07พ.ค.2557
จัดอบรมปฏิบัติการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ [รายละเอียด]
07พ.ค.2557
ด้วย ปสกช.จังหวัดอุบลราชธานี เรียนเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในจ.อุบลฯหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนเอกชนใน ปสกช.จ.อุบลฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ร.ร.ยุวทูตศึกษา2 อ.เมือง จ.อุบลฯ[รายละเอียด]
07พ.ค.2557
แจ้ง อ.ประวิน ปรัสพันธ์ ครู ร.ร.บ้านดอนม่วง รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลางนะค่ะ 2. ในแบบ ข้อ 6 ใบรับเงินต้องเซ็นต์เอกสารให้สมบูรณ์ด้วยนะค่ะ
07พ.ค.2557
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 (ปรนัย_ระดับบุคคล)-เอกชน_Excel[รายละเอียด]
07พ.ค.2557
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 (ปรนัย_ระดับบุคคล)_เอกชน[รายละเอียด]
07พ.ค.2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรบานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[รายละเอียด]
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 3 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 4 ร.ร.),บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
แจ้งครู ร.ร.บ้านนาจาน รับสมุดคู่ฝากคืนที่ตู้รับเอกสารโรงเรียนด้วยนะค่ะ