Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 158 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
28พ.ย.2556
แจ้ง อ.วาสนา วรรณแสง ร.ร.บ้านโนนทรายน้้อย รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 2. เซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
28พ.ย.2556
แจ้งอ.สุทิน เสือสา รับเอกสารเบิกพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก กรณีเบิกเป็นค่ายานอกบัญชียาหลักให้แนบหนังสือรับรองความเห็นของแพทย์ว่าจำเป็นต้องใช้ยานอกด้วย
28พ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านแพง ติดต่อขอรับไฟล์ออกแบบป้ายไวนิล O-NET ขนาด 3 x 2 เมตร ได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
27พ.ย.2556
สั่งจองเสื้อ สพป.อบ.4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ราคาตัวละ 250 บาท ได้ที่ คุณวิศัลยา พันธนู 0817892730 ผอ.อภัย ลาวรรณ 0817896999 รับเสื้อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ฝ่ายบุคคล สพป.อบ.4[รายละเอียด]
25พ.ย.2556
สปอร์ตประชาสัมพันธ์ "งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 " ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร [รายละเอียด]
25พ.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
25พ.ย.2556
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงาน ICT สพป.อุบลราชธานี จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรีเครื่องสำรองไฟฟ้า Sever จะทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ สพป.อบ.4 ชั่วคราว ช่วงเวลา 10.00 น. - 13.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
25พ.ย.2556
ประกาศรับสมัครบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา[รายละเอียด]
23พ.ย.2556
File ป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนการสอบ O-NET ปี 2556 ติดต่อรับที่ ศน.พันธ์พนา ,ผอ.อภัย หรือโรงพิมพ์ยงกิจ หน้านครชัย หรือโรงพิมพ์โชคสมทรัพย์ ข้างส้มตำปากซอย ทางไป รร.ลือ เนื่องจาก file ขนาด 340 mb.
22พ.ย.2556
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจัดแสดงผลงาน ถนนคนเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ)เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน รองฯ วันชัย บุญทอง สพป.อบ.4[รายละเอียด]
22พ.ย.2556
แจ้ง อ.ธัญญะรัตน์ ธนวัฒน์ชนะกุล ครู ร.ร.บ้านโนนแดง รัับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากชื่อสกุลแม่และบุตร คนที่ 1 ไม่ตรงกันให้แนบเอกสารประกอบการเบิก
21พ.ย.2556
รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 วันที่ 26-30 ตุลาคม 2556 ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร[รายละเอียด]
21พ.ย.2556
ระเบียบ สช. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 [รายละเอียด]
21พ.ย.2556
ระเบียบ สช. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)[รายละเอียด]
21พ.ย.2556
ระเบียบสช. ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551[รายละเอียด]
20พ.ย.2556
กำหนดการออกตรวจการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนภาคเรียนที่ 2/2556 21 พ.ย.56 อนุบาลจิรพัฒน์, อนุบาลสำโรง 22 พ.ย.56 วัดนาเยียวิทยา, งามจิตวารินชำราบ 2 25 พ.ย.56 เทพพิทักษ์พิทยา, บ้านเด็กวารินชำราบ 26 พ.ย. 56 กองทัพบกอุปถัมภ์ฯ อนุบาลงามจิต 27 พ.ย.
19พ.ย.2556
แบบฟอร์มการโอนเงิน อบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2556 [รายละเอียด]
19พ.ย.2556
อบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2556 [รายละเอียด]
19พ.ย.2556
แจ้ง อ.ธีระพงษ์ จันทร์ทรง ครู ร.ร.บ้านโนนบอนฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศย.คืนที่ตู้รับเอสการ ร.ร.ด้วย เนื่องจาก เซ้นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
19พ.ย.2556
แจ้ง อ.หนูจร บางนารักษ์ ร.ร.บ้านคำขวาง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ประทับชื่อ ผอ. ร.ร.แล้วแต่ยังไม่ลงนาม
19พ.ย.2556
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด จำนวน 41 ร.ร. หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557(งวดแรก) เพื่อทราบ[รายละเอียด]
19พ.ย.2556
วิธีตรวจสอบข้อมูล ใน DMC ว่ามีข้อมูลใดไม่ถูกต้องให้เข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องจึงจะปรากฎปุ่มให้รับรองข้อมูลได้[รายละเอียด]
19พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ DMC สพป.อบ.4 จาก 0897204656 เป็น 0837401091 และติดต่อ กลุ่มนโยบายและแผน 045-321962 ต่อ 132
17พ.ย.2556
ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ทุกท่าน เข้าประชุมรับมอบนโยบาย ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
15พ.ย.2556
ขอเชิญผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ทุกท่าน เข้าประชุมรับมอบนโยบาย ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4