Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 165 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
02เม.ย.2557
ให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบบัญชีรายละเอียดเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ๒ ราย นางปุณณดา กุลสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภอ สำโรง และน.ส.อัญชลี ไชยกาล ครูโรงเรียนบ้านโพนงาม อำเภอ สำโรง หากมีข้อความคลาดเคลื่อน แจ้งที่ โทร ๐๘๘-๒๗๗-๖๒๔๖ โดยด่วนด้วยค่ะ[รายละเอียด]
02เม.ย.2557
แจ้ง อ.เพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากบุตรอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์
01เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.อาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ ครู ร.ร.บ้านคุ้มรับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก1. ปี กศบ.1/55 ต้องส่งเบิกภายในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/56 นะค่ะ
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.ประภาพร จันทร์รุ่งโรจน์ ร.ร.บ้านโนนโหนนฯ รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้เอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารข้อ 6 ไม่สมบูรณ์
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.โสภา แสงงาม ร.ร.บ้านนาแก รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.เตือนใจ บุปผาพรหม ครู ร.ร.บ้านกุดชุม รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากให้ใช้แบบ 7131 เท่านั้น(ของกรมบัญชีกลาง)
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.คำใหม่ ชื่นจันทร์ ร.ร.บ้านโคกสมบูรณ์นอก รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก1. กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 2.ให้เซ็นต์ใบติดใบเสร็จรับเงินด้วยนะค่ะ
28มี.ค.2557
แจ้งโอนเงินตกเบิกลูกจ้าง[รายละเอียด]
28มี.ค.2557
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนเต็มขั้น[รายละเอียด]
28มี.ค.2557
แจ้ง อ.อรทัย หอมทรัพย์ ครู ร.ร.บ้่านทางสาย การเงินได้โอนเงินการศึกษาบุตรให้แล้วเมื่อวันที่ 27 ธค.56 จำนวนเงิน 1,200 บาท วิธีการตรวจสอบ 1.นำสมุดคู่ฝากไปปรับยอด หรือขอสเตทเมนที่ธนาคารท่านเปิดบัญชีไว้
28มี.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557) [รายละเอียด]
28มี.ค.2557
แจ้ง ผอ.ร.ร.บ้านโคกสมบูรณ์นอก รับเอกสารขอเบิกเงินถอนหลักประกันสัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ต้องใช้แบบใบเบิกถอนที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 2 ขุด
27มี.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]
26มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้ รับเอกสารที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ โดยด่วน (ภายใน ๒๘ มี.ค.๕๗)[รายละเอียด]
26มี.ค.2557
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ.4 เวลา 08.30 น.[รายละเอียด]
25มี.ค.2557
แจ้งให้ ร.ร.บ้านขัวไม้แก่นฯ, ร.ร.บ้านแกนาคำ, ร.ร.บ้านคำสว่าง และ ร.ร.บ้านนาดี (สำโรง) ส่งแบบประเมินฯ ลูกจ้างประจำ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เป็นอย่างช้า
25มี.ค.2557
แจ้ง ผอ.รร.บ้านโพธิ์ รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการเดินทางฯเพื่อร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. แบบ 8708 ให้เขียนตามตัวอย่างที่แนบมให้นะค่ะ 2. ให้เพิ่มบันทึกข้อความว่าใครเป็นผู้ทดรองจ่ายด้วยนะค่ะ
25มี.ค.2557
แจ้ง อ.ธนเสฎฐ์ ง้าวทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านศรีไค รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7131 ที่แนบมานี้นะค่ะ
25มี.ค.2557
แจ้ง อ.จุไรรัตน์ อินธิไชย ครู ร.ร.บ้านนาดี รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ในแบบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
23มี.ค.2557
สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.อบ.4[รายละเอียด]
23มี.ค.2557
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.อบ.1-5[รายละเอียด]
21มี.ค.2557
ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.4 ขอเชิญสมาชิกชมรม เข้าประชุมสัมมนาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ร.ร.อนุบาลวารินชำราบ [รายละเอียด]
20มี.ค.2557
เรียนเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จันทร์สมุทร์ สุภโกศล มารดา นายพิทูล สุภโกศล ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 13 เทศบาล 17 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
20มี.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด