Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 176 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
14ส.ค.2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2556 (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
14ส.ค.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ ให้ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องเพื่อที่ สพป.อบ.4 จะออกใบประกาศเกียรติคุณต่อไป(แจ้งแก้ไขรายชื่อภายในวันที่ 15 ส.ค. 2557)[รายละเอียด]
13ส.ค.2557
แจ้งเลื่อนการประชุมรับฟังนโยบาย สช. จากท่านดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร จากวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เป็นวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์..รายละเอียดดังแนบ[รายละเอียด]
13ส.ค.2557
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา 50 โรงเรียน เข้าประชุมเพื่อเตรียมการในการอบรม โปรแกรม SMSS ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดตามหนังสือแจ้งทางระบบ
13ส.ค.2557
แจ้ง อ.อรทัย หอมทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านทางสายรับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากกรณีหย่าต้องแนบสำเนาบันทึกว่าบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาพร้อมสำเนาถูกต้องด้วยนะค่ะ
13ส.ค.2557
แจ้ง อ.อินทร์ศร จันทสิงห์ ครู ร.ร.บ้านถ่อน รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากเบิกให้มารดา จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ อ.อินทร์ศร นะค่ะ
13ส.ค.2557
ขอเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่านร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา09.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
09ส.ค.2557
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
05ส.ค.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ได้ที่ www.http://esan64.sillapa.net
04ส.ค.2557
แจ้ง ร.ร.บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ประชุมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย 1. เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคชจ.ในการประชุมเบิกได้ 25บาท/คน/ครึ่งวัน เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเวลาเลิกประชุมนะค่ะ 2. จำน
04ส.ค.2557
แจ้ง อ.ทรงชัย ขัมภรัตน์ ครู ร.ร.บ้านโนนบอน รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากให้ใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลาง
01ส.ค.2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2556 (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
01ส.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
30ก.ค.2557
แจ้ง อ.ประกาศ ลุนาบุตร รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการเดินทางฯ คืนแก้ไขที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก 1. ต้องแนบสำนาหนังสือแจ้งให้ไปราชการด้วย จนท.จึงจะสามารถตรวจสอบให้ได้ว่าทางผู้จัดได้เตรียมอะไรบ้างให้ผู้เข้ารับการอบรม แล้วจะเบิกอะไรได้บ้าง
29ก.ค.2557
แจ้ง อ.อัญชลี ไชยกาล ครู ร.ร.บ้านโพนงาม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ในแบบ 7223 ข้อ 8 เซ็นต์เอกสารให้สมบูรณ์ด้วยนะค่ะ
29ก.ค.2557
แจ้ง อ.ศักดิ์ชัย สิริโสม ครู ร.ร.บ้านนาจาน รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ให้ใช้แบบ 7223 นะค่ะ
29ก.ค.2557
แจ้ง อ.สมนึก น้อมสูงเนิน ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1.ให้ใช้แบบ 7223 นะค่ะ 2. ข้อ 8 ให้เซ็นต์ให้สมบูรณ์ด้วยนะค่ะ
25ก.ค.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบลทุกแห่ง ตามที่ทางกลุ่มนิเทศฯได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานการเงินฯ แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับโรงเรียนดีศรีตำบล จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว[รายละเอียด]
25ก.ค.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่งรูปถ่ายบุคลากรในสังกัด เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ในระบบ AMSS++ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งด่วน (ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557) [รายละเอียด]
25ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านโนนโหนนฯ รับหนังสือราชการที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เกี่ยวกับการตรวจสอบยอดเงินฝากคลัง
25ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนบ้าบัววัด รับหนังสือราชการที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เกี่ยวกับการตรวจสอบยอดเงินฝากคลัง
25ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านหนองไฮ รับหนังสือราชการที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบยอดเงินฝากคลัง
25ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ให้รับหนังสือราชการที่ตุ้รับเอกสารโรงเรียนด้วยนะค่ะ เกี่ยวกับการตรวจสอบยอดเงินฝากคลัง
24ก.ค.2557
แจ้ง ร.ร. ทุก ร.ร. เรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่1[รายละเอียด]
24ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 อ.เมือง จ.อุบลฯ ดังรายชื่อที่แนบ[รายละเอียด]