Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
07ต.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณสมชาย เวชกูล บิดาของคุณฐิติมา เวชกูล ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
06ต.ค.2556
เรียนเชิญบุคลากร สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสมชาย เวชกูล บิดาของ นางฐิติมา เวชกูล ในวันที่ 7 ต.ค. 2556 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 375 ม.9 บ้านท่าข้องเหล็ก ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
06ต.ค.2556
เรียนเชิญบุคลากร สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสมชาย เวชกูล บิดาของ นางฐิติมา เวชกูล นักวิชาการศึกษา ในวันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 19.00 น. ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 375 ม.9 บ้านท่าข้องเหล็ก ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
04ต.ค.2556
สพป.อบ.4 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการตามรายละเอียดแนบ[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง(50 โรงเรียน) รายการสิ่งแสดงขอให้ใช้รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ แทนรายการรายการสิ่งแสดงเดิม[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สุดใจ สุขวรรณะ มารดา นางจุฑารัตน์ ธานี ในวันที่3 ตุลาคม 2556 เวลา 19.00 น. ณ วัดป่าแสนอุดม อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 5[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 4[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 3[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 2[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
เรียน ผอ.รร.ทุกแห่งในสังกัด พร้อมนี้ สพป.อบ. 4 ได้ส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ไฟล์[รายละเอียด]
02ต.ค.2556
สพป.อบ.๔ แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาประชุมการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ. เขต ๔ [รายละเอียด]
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556[รายละเอียด]
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 (30%) เพิ่มเติม[รายละเอียด]
30ก.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการอ่านรู้เรื่อง(Literacy) ชั้นป.3 และ ป.6 ร.ร.เอกชนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
30ก.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านรู้เรื่อง(Literacy)ชั้นป.3 และป.6 ร.ร.เอกชนในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
27ก.ย.2556
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี : วันที่ 28 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี[รายละเอียด]
27ก.ย.2556
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน : เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี โดยจะมีการมอบโล่รางวัลมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในให้โรงเรียนด้วย
26ก.ย.2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เนื่องจากกล่มงานการเงินจะทำการปิดระบบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2556 จึงแจ้งให้โรงเรียนทราบว่า หากจะนำเงินประเภทรายได้แผ่นดิน ส่งขอให้นำส่งภายในวันที่ 26 กย.56 ก่อนเวลา 15.30 น หากเลยกำหนดให้นำส่งในปีงบประมาณ 2557 นะค่ะ
26ก.ย.2556
ด่วนที่สุด แจ้งจนท.พัสดุโรงเรียนบ้านคุ้ม, สำโรงคุรุประชาสามัคคี, นาจาน,หว้าน ให้นำเครื่องคอมฯ พกพา มาลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) สื่อบทเรียนอิเลกทรอนิกส์ ชุดความรู้สู้อาเซียน ด่วนภายในวันนี้ ที่สพป. มิฉะนั้น งบประมาณจะตกไป ให้นำเลขประจำตัว 13
25ก.ย.2556
แจ้ง คุณครูสุรชาติ ป้อมหิน รับกระเป๋าได้ที่กลุ่มอำนวยการ
25ก.ย.2556
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียน(รายชื่อตามแนบ)ที่ได้รับจัดสรรสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียนติดต่อเพื่อดำเนินการที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.๔ โดยด่วน ภายใน ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖[รายละเอียด]
25ก.ย.2556
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการตรวจรับ ทั้ง 3 ท่าน รายการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน ปี 2556 ประชุมเพื่อลงระบบเบิกจ่ายเงิน ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ห้องปร[รายละเอียด]
24ก.ย.2556
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รายงานสพป.อบ.4 เพื่อดำเนินการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
23ก.ย.2556
เรียนเชิญบุคลากร สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เคลือบ ศรีโพนทอง มารดาของ นางมัชฌิมา วงษาสาย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 23 ก.ย. 2556 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 3 ม.11 บ้านศรีเมือง ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ