Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 159 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
07ส.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
05ส.ค.2556
แจ้ง อ.สมัยพร ใจหลัก ร.ร.บ้านปากกุดหวาย รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้น
05ส.ค.2556
แจ้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงษิธิตรา ภูริปัญญา ร.ร.บ้านโนนบอนฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
05ส.ค.2556
แจ้ง อ.บุญฟ้า ลิ้มวัธนา รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินให้ใช้ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น และผอ.ลงนามไม่สมบูรณ์
01ส.ค.2556
แจ้ง อ.ชัยยุทธ สืบเสนาะ ร.ร.บ้านกุดชุม รับเอกสารเบิกเงินกศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใช้แบบเบิกไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
01ส.ค.2556
แจ้ง อ.วัลภา แก้วพรหม รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากเป็นสถานพยาบาลของเอกชน
01ส.ค.2556
แจ้ง อ.พิเชฐ จันทร์หนองแวง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลางนะค่ะ
01ส.ค.2556
แจ้ง อ.อังคณาวรรณ ยิ่งยืน รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารไม่ครบในแบบติดใบเสร็จรับเงิน
01ส.ค.2556
แจ้ง อ.ราตรี ยอดแก้ว ร.ร.บ้านศรีษะกระบือ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก 1.ชื่อในใบเสร็จรับเงินและทะเบียบ้านไม่ตรงกัน 2. รายการนายสำรอง บิดา เป็นรายการที่เบิกจากโครงการจ่ายตรงแล้ว 3. ผอ.ร.ร.ลงนามด้วยค่ะ
01ส.ค.2556
คู่มือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)สพฐ.[รายละเอียด]
01ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)1 ส.ค.56 เวลา 9.30 น.][รายละเอียด]
01ส.ค.2556
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับดอกมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 กรุณารับด้วยค่ะ ที่กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
31ก.ค.2556
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.อบ 4 ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ก.ค.2556 ให้เรียบร้อยแล้ว
31ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[31 ก.ค.56 เวลา 10.30 น.][รายละเอียด]
30ก.ค.2556
ประกาศรายชื่อหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศตรวจดูรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไข โปรดโทรมาแจ้ง จนท.คุรุสภา ที่เบอร์ 087-2278764 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ไม่เกิน 16.00 น. [รายละเอียด]
30ก.ค.2556
ด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 สำหรับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกเครือข่าย ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเครือข่ายตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
30ก.ค.2556
ข่าวดี แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานราชการ ขณะนี้เงินประจำงวดค่าตอบแทนและเงินชดเชยผู้ท่ีได้รับผลกระทบอยู่ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับของพนักงานราชการมาแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะได้รับประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2556 อย่างแน่นอน รายละเอียดเม่ือโอนเง
30ก.ค.2556
แจ้ง อ.ธนิตศักดิ์ ปัญญาคง ร.ร.บ้านนาประชุม รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการประชุมระบบพี่เลี้ยงคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระบุไม่ถูกต้อง สำหรับค่าลงทะเบียน หมายถึง ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง
30ก.ค.2556
แจ้ง อ.ปรีชา จันทรจิตร รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการประชุม Coaching and Mentoring คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ใบสำคัญรับเงินต้องระบุว่าเป็น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม นะค่ะ
30ก.ค.2556
วิธีเข้าใช้งานในระบบ emis[รายละเอียด]
30ก.ค.2556
แจ้ง โรงเรียนบ้านโนนยาง โรงเรียนบ้านโนนจิก โรงเรียนบ้านถ่อน และโรงเรียนบ้านท่าลาด รับเช็คหลักประกันสัญญาที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด้วยนะค่ะตั้แต่วันที่ 30 กค.56 เป็นต้นไป
30ก.ค.2556
แจ้ง โรงเรียนบ้านโนนยาง โรงเรียนบ้านถ่อน รงเรียนบ้านท่าลาด และโรงเรียนบ้านโนนจิก รับสมุดคู่ฝากหลักประกันสัญญาที่ตู้รับเอกสารโรงเรียนด้วยค่ะ
30ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[30 ก.ค.56 เวลา 10.00 น.][รายละเอียด]
29ก.ค.2556
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายในวันที่30ก.ค. 56 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 ทุกร.ร.ในสังกัด ส่งหนังสือทางe-officecแล้ว[รายละเอียด]
29ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านทางสาย[รายละเอียด]