Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 156 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 130 ร.ร.[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้าน(อ่อนอุปการ)[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านกุดชุม[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
แจ้ง อ.ธนพร ชนะกุล ร.ร.ชุมชนบ้านกุดเป่ง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยค่ะ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 103 ร.ร.[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
เรื่อง การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สพป.อบ.4 จะจัดอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมไอศยารีสอร์ท เวลา 08.30 น. จึงขอให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการอบรม ตามวัน เวลา ดังกล่าว
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านสระสมิง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกิมเพล[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านถ่อน[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแดง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านคอนสาย[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านคำขวาง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านจั่น[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านวังยาง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านศรีไค[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกลาง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโนนบอน[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโคกก่อง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
แจ้ง อ.พรทิพา ศรีดาคุณ ร.ร.บ้านสำโรงคุรุฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. กรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ 2. บุตรเป็นบุตรลำดับที่ 1 ของบิดาแต่เป็นที่ 2 ของมารดา ให้แนบเอกสารเพิ่ม 3. แนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรด้วยค่ะ
11ก.ค.2556
แจ้ง อ.บุญเริ่ม บุญวร ผอ.ร.ร.บ้านหนองสองห้อง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องใช้แบบ 7223