Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 168 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
08ม.ค.2557
แจ้ง อ.พัฒมานัฎ ปิ่นแก้วน้อย ร.ร.บ้านหนองกินเพล รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
08ม.ค.2557
แจ้ง อ.กุลนี เงยวิจิตร ร.ร.บ้านหนองกินเพล รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจาก 1.ใบติดใบเสร็จรับเงินต้องใช้แบบของกรมบัญชีกลางเท่านั้น เขตได้แนบมาให้พร้อมนี้แล้วนะค่ะ
08ม.ค.2557
แจ้งอ.นภาพร สังกะเพศ ร.ร.บ้านสระดอกเกษ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะเนื่องจาก1.ให้ใช้แบบของกรมบัญชีกลาง แบบ 7131 นะค่ะ2.ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ อ.นภาพร ด้วยเนื่องจากเบิกให้มารดา
07ม.ค.2557
สทศ. ให้โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม ลด นักเรียนที่จะเข้าสอบ ระหว่างวันที่ 5-15 ม.ค.57 [รายละเอียด]
07ม.ค.2557
สทศ. เลื่อนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดที่แนบ) [รายละเอียด]
07ม.ค.2557
ขอเชิญ รองผอ.สพป.อบ.4/ผอ.กลุ่ม/หน.งานศึกษานิเทสก์ ทุกท่าน ร่วมประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
06ม.ค.2557
ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
03ม.ค.2557
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดตามรายชื่อที่แนบ จำนวน 19 ราย รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล(บัตรประกันสังคม) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[รายละเอียด]
02ม.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
02ม.ค.2557
เรียนเชิญบุคลากร สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หงษ์ทอง แสงกล้า มารดา นายประเสริฐ แสงกล้า ในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 19.00 น. ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 5 ซอยสุริยาตร์ 2 ถนนสุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ
27ธ.ค.2556
แจ้ง อ.ชุติกาญจน์ อุทมล ตามที่ได้สอบถามเรื่องการโอนเงิน กศบ.ของท่านนั้น จนท.ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 25 พย.56 จำนวน 8620 บาท กรุณานำสมุดไปปรับยอดด้วยนะค่ะ หากมีปัญหากรุณาติดต่อด่วนที่สุด
27ธ.ค.2556
โอนตกเบิกค่าจ้างครูรายเดือน (ครูวิกฤติ) เรียบร้อยแล้วค่ะ ตั้งแต่วันท่ี 26 ธันวาคม 2556 หักประกันสังคม เดือนละ 4 เปอร์เซ้นต์
26ธ.ค.2556
โอนตกเบิกค่าตอบแทนนักการภารโรงและครูพี่เลี้ยง[รายละเอียด]
26ธ.ค.2556
ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากหน้า Web ของ สพป.อบ.4 เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนในการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-Net ต่อไป (ศน.จิตรฐิกานต์ สบายจิตร)
23ธ.ค.2556
ข่าวดี ขณะนี้เงินประจำงวด ตกเบิกค่าตอบแทนค่าจ้างครูรายเดือนเพื่อแก้ปัญา ครูวิกฤติ (จาก ตค 55- กย.56) ได้โอนมาเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะโอนให้โดยด่วน ในเร็ว ๆ นี้
20ธ.ค.2556
แก้ไขแบบรายงานการสอบ Pre-O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 ธ.ค.56 (ให้ใช้แบบรายงานฟอร์มนี้) และส่งเขตฯ ภายในวันที่ 27 ธ.ค.56 โดยให้ยกเลิกแบบรายงานเดิม ศน.พันธ์พนา มุสิกสาร 0819990001[รายละเอียด]
20ธ.ค.2556
แจ้ง อ.สุรชาติ ป้อมหิน รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร 1 ชุด
20ธ.ค.2556
แจ้ง นางสุภาจันทร์ พิมพ์สอน ร.ร.บ้านโนนแดง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องแนสำเนาหนังสืองดการใช้สิทธิของคู่สมรส
19ธ.ค.2556
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโนนแคน ดังรายละเอียด [รายละเอียด]
18ธ.ค.2556
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2557 "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"
17ธ.ค.2556
แจ้ง นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากในแบบ 7223 ข้อ 6, ข้อ 8 และใบติดใบเสร็จรับเงิน นายสมพงษ์ ยังไม่ลงนาม และ ข้อ 7 ผอ.อุภัย ภาระเวช ยังไม่ลงนาม
17ธ.ค.2556
แจ้ง นายสมพงษ์ จำปาจันทร์รับเอกสารเบิกเงินค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก 1. เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์ข้อ 6 2. กรณีเบิกพยาบาลให้คู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสทุกครั้ง
16ธ.ค.2556
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
16ธ.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
16ธ.ค.2556
แจ้ง นายมนัส คำศรีสุข รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยค่ะเนื่องจาก เบิกพยาบาลให้คู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด