Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 174 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
21เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
18เม.ย.2557
เรื่อง การดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิดระบบเพื่อยืนยันข้อมูลแล้ว จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยเข้ายืนยันข้อมูลได้(ภายในวันที่ 30 เม.ย.57)[รายละเอียด]
17เม.ย.2557
เงินค่าตอบแทนรายเดือนครูสอนวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ เดือนเม.ย.57 ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมบัญชีกลาง ต้องรออนุมัติเงินงวดมาก่อนนะคะถึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนได้
17เม.ย.2557
แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรง,วัดนาเยียวิทยา ขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบ PSIS v2 โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่แจ้งใน appha.psisapp.com ด่วน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในเดือน พ.ค ได้ ทั้งนี้ สพป.อบ 4
17เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
17เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
10เม.ย.2557
แจ้ง อ.สมพร ไชยพิมพ์ ครู ร.ร.บ้านดอนม่วง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก เบิกให้คู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมสำเนาถูกต้องด้วยนะค่ะ
10เม.ย.2557
แจ้ง อ.ประดิษฐ์ จันทะสนธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. กรอกข้อมูลข้อ 4 (1) ไม่สมบูรณ์ 2. เซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
10เม.ย.2557
สพป.อบ.4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [รายละเอียด]
10เม.ย.2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557[รายละเอียด]
09เม.ย.2557
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกท่านร่วมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ในวันที่11 เมษายน 2557 ณ หน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
09เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
08เม.ย.2557
แจ้งโรงเรียน(รายชื่อตามรายละเอียดแนบ) เรื่องตามที่อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว7 ลงวันที่7 ม.ค. 2557นั้น ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558-2559 ดังกล่าว ให้ดำเนินการและจัดส่งกลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน[รายละเอียด]
04เม.ย.2557
ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค ภายในปี 2563[รายละเอียด]
04เม.ย.2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)[รายละเอียด]
04เม.ย.2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)[รายละเอียด]
02เม.ย.2557
ให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบบัญชีรายละเอียดเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ๒ ราย นางปุณณดา กุลสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภอ สำโรง และน.ส.อัญชลี ไชยกาล ครูโรงเรียนบ้านโพนงาม อำเภอ สำโรง หากมีข้อความคลาดเคลื่อน แจ้งที่ โทร ๐๘๘-๒๗๗-๖๒๔๖ โดยด่วนด้วยค่ะ[รายละเอียด]
02เม.ย.2557
แจ้ง อ.เพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากบุตรอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์
01เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.อาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ ครู ร.ร.บ้านคุ้มรับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก1. ปี กศบ.1/55 ต้องส่งเบิกภายในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/56 นะค่ะ
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.ประภาพร จันทร์รุ่งโรจน์ ร.ร.บ้านโนนโหนนฯ รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้เอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารข้อ 6 ไม่สมบูรณ์
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.โสภา แสงงาม ร.ร.บ้านนาแก รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.เตือนใจ บุปผาพรหม ครู ร.ร.บ้านกุดชุม รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากให้ใช้แบบ 7131 เท่านั้น(ของกรมบัญชีกลาง)
01เม.ย.2557
แจ้ง อ.คำใหม่ ชื่นจันทร์ ร.ร.บ้านโคกสมบูรณ์นอก รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก1. กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 2.ให้เซ็นต์ใบติดใบเสร็จรับเงินด้วยนะค่ะ
28มี.ค.2557
แจ้งโอนเงินตกเบิกลูกจ้าง[รายละเอียด]