Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 161 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
18มิ.ย.2556
แจ้ง นายภูวนาค อิ่มทรัพย์ ร.ร.บ้านห้วยขะยุงฯ รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วย เนื่องจาก ให้ใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลางเท่านั้น และเบิกของสถานศึกษาเอกชน ให้แนบสำเนาหนังสือขออนุญาตจัดตั้งด้วยนะค่ะ
18มิ.ย.2556
แจ้ง อ.กัลยา ทองประดิษฐ์ ร.ร.บ้านท่าบ่งมั่ง รบเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนที่ต้รับเอกสาร ร.ร. ด้วย เนื่องจากต้องใช้แบบ 7131 และใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
17มิ.ย.2556
ด่วนที่สุด : แจ้งร.ร.วัดนาเยียวิทยา,อนุบาลจิรพัฒน์,สัมมาสิกขาราชธานีอโศก,เทพพิทักษ์พิทยา,บ้านเด็กวารินชำราบ รับเอกสารการสำรวจข้อมูลร.ร.เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย เพื่อสนับสนุนโครงการTablet ที่ช่องรับเอกสาร สพป.อบ 4 ด่วน
17มิ.ย.2556
ขออภัยเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดบทเรียนTablet ป.2 ในแผ่นที่แจกไป เป็น e-Learning P1 ซึ่งเป็นของ ป.1 จึงขอให้คุณครูผู้ที่รับผิดชอโหลดตัวใหม่มาแทนตามลิ้งนี้http://202.143.156.6/p2.rar มีปัญหาติดต่อ นายพิพัฒน์ ผลไม้ 083-1244560
17มิ.ย.2556
แจ้ง ร.ร.บ้านสระสมิง ,บ้านนาดี อ.นาเยีย,และ ร.ร.บ้านทรายทอง รับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
17มิ.ย.2556
เรียน ผอ.บ้านโนนยาง ได้ลงประมาณการค่าใช้จ่ายเงินยืมราชการมาพร้อมนี่ค่ะ[รายละเอียด]
17มิ.ย.2556
เรียน ผอ.บ้านโนนยาง ได้ส่งตัวอย่างเงินยืมราชการมาหน้าเวปเพจนี้แล้ว ปริ๊นซ์ใช่้งานได้เลยค่ะ[รายละเอียด]
15มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 15 มิ.ย.56 เวลา 16.00 น.)[รายละเอียด]
15มิ.ย.2556
คู่มือการกรอกข้อมูลแบบสอบถามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร education management information system (emis) [รายละเอียด]
14มิ.ย.2556
ขอเชิญผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ในวันที่ 15,16 และ 18 มิถุนายน 2556 (จำนวน 19 คน)[รายละเอียด]
14มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 14 มิ.ย.56 เวลา 13.10 น.)[รายละเอียด]
14มิ.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
13มิ.ย.2556
สพป.อบ.4 เรียนเชิญบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ขำศรี ลูกอินทร์ มารดา คุณครูปราณี นนทิ (ภรรยา ท่านรองฯนิพนธ์ นนทิ) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
13มิ.ย.2556
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ร่วมกับชมรมพัฒนาวิทยฐานะครูอีสาน(ชวอ.)ประชาสัมพันธ์ จัดพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ(เตรียมวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ)[รายละเอียด]
13มิ.ย.2556
แจ้ง อ.พรทิพย์ สุวรรณแสนทวี รับเอกสารเบิกพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร .ร. เนื่องจาก 1. เซ็นต์เอกสารไม่ครบ 2. ให้ใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
13มิ.ย.2556
แจ้ง อ.อนุสรณ์ สร้อยผาบ ร.ร.บ้านดอนยู รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. และ นางนภาพร สังกะเพศ ร.ร.บ้านสระดอกเกษ รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
12มิ.ย.2556
วันที่ 12 มิ.ย.2556 คณะกรรมการโดย นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ประธานกรรมการได้ประชุมจัดสรรคืนอัตราว่างอัตราจ้างชั่วคราว แทนครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ร.ร.ที่ได้รับการจัดสรร ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์โดยด่วน
12มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 12 มิ.ย.56 เวลา 17.30 น.)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
แจ้งโอนการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
แจ้งดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา education management infotmation system (emis)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา วันที่ 13 มิ.ย.56 (นำส่ง)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา วันที่ 13 มิ.ย.56 (รายชื่อตามคำสั่ง-ให้ใช้คำสั่งนี้แทน)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center (DMC) ในวันที่ 15,16 และ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4[แก้ไขใหม่][รายละเอียด]
11มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 11 มิ.ย.56 เวลา 18.07 น.)[รายละเอียด]
11มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านโนนแดง รับเอกสารเบิก คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง คือ ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางต้องเพิ่มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถส่วนตัวด้วยนะค่ะ