Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 174 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
07พ.ย.2556
แจ้ง อ.ชุติกาญจน์ อุทมล รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก1.เซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ 2.ภาคเรียนที่ 1/56 เบิกเท่าไรรับรองมาด้วยค่ะ
07พ.ย.2556
แจ้ง อ.ธนพรรณ สร่างโศรก ร.ร.บ้านคุ้ม รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะเนื่องจากกรณีเบิกให้บิดาต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน อ.ธนพรรณ ,ใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์ด้วยนะค่ะ
07พ.ย.2556
วันศุกร์นี้ จะโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตค 56 ค่ะ แต่จะหักเฉพาะประกันสังคมเท่านั้น เดือน พย.56 ถึงจะหักเป็นปกติค่ะ และจะโอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือน ตค .56 ด้วยค่ะ
07พ.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2556 หนังสือแจ้งและรายละเอียดลงในบล็อคของโรงเรียนให้แล้ว
06พ.ย.2556
แจ้ง ผอ.ร.ร.บ้านคำสว่าง รับเอกสรเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องใช้ฉบับจริงในการเบิก
06พ.ย.2556
สพป.อบ.4โอนพยาบาลและศึกษาบุตรให้ผู้มีสิทธิ์เมื่อวันที่5พ.ย.56 ดังรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
05พ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบและโรงเรียนประสานวิทยาคม : กำหนดการประเมินคุณภาพรอบสาม กลุ่มสถานศึกษาอุบลราชธานี กลุ่มที่ 13 [รายละเอียด]
05พ.ย.2556
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
แจ้ง อ.สมพร ไชยพิมพ์ รับเอกสารเบิกเงินศึกษาบุตร และพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะเนื่องจาก การศึกษาบุตรได้เบิกครบตามระเบียบกระทรวงการคลัง 3,900 บาทแล้ว ส่วนพยาบาลค่าตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาเบิกไม่ได้นะค่ะ
04พ.ย.2556
แจ้ง อ.อินทร์ศร จันทรสิงห์ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร เนื่องจากเบิกให้มารดา
04พ.ย.2556
ด่วนๆ !! ประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อหนึ่งแสนครูดี หมดเขตสั่งเสื้อภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. ถ้ามีผู้สนใจกรุณาสั่งซื้อได้ตามใบสั่งซื้อที่แนบมานี้ หรือตามหนังสือที่เคยแจ้งใน e-office แล้วนะคะ [รายละเอียด]
04พ.ย.2556
แบบฟอร์มประมาณการ กรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (data management center 2013 เทอม 2)[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ DMC สพป.อบ.4 จาก 0897204656 เป็น 0837401091 และติดต่อ กลุ่มนโยบายและแผน 045-321962 ต่อ 132
01พ.ย.2556
แจ้ง อ.สุกัน ภูริธร ร.ร.บ้านหนองบัวแดนเกษม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร จำนวน 1 ชุด
01พ.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง เงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนตุลาคม 2556 จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 14.00 น.
30ต.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มศึกษานิเทศก์ขอข้อมูลโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อจัดทำสารสนเทศการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน โดยแยกระดับชั้
29ต.ค.2556
ประกาศ วันที่ 22 ตุลาคม 2556สพฐ. จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเทอมที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยจะทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลทั้งหมดทุกโรงเรียนให้ ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลโดยยึดข้อมูลนัักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
29ต.ค.2556
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน,ครูวิทย์,คณิต,พนักงานราชการ,นักการภารโรง,ครูวิกฤติ,ครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินเดือน ต.ค. 56 ยังเบิกจ่ายไม่ได้อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด
25ต.ค.2556
แจ้ง อ.ณิชา เทียมสุวรรณ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก1.ในแบบ 7131 ผอ.ร.ร.ลงนาม 2. ใบติดใบเสร็จรับเงินผู้จ่ายลงนามด้วยค่ะ
21ต.ค.2556
แจ้ง (2)อ.ยุพาภรณ์ วงษา รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากเป็นสถานศึกษาเอกชน ต้องแนบสำเนาจัดตั้งสถานศึกษา และแนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตร อย่างละ 1 ชุด
21ต.ค.2556
แจ้ง(2) อ.เพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์ รับเอการเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากส่งแก้ไขแล้วยังไม่ถูกต้อง กรณีหย่าและสกุลแม่, บุตรไม่ตรงกัน ต้องมีบันทึกแนบท้ายด้วยว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร ถ้าระบุเป็นแม่จึงจะเบิกได้
21ต.ค.2556
ร.ร.ที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระยะที่ 1 จำนวน 37 ร.ร. ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.56-17 ม.ค.57 แจ้งให้ ร.ร.ศึกษางานจาก ร.ร. ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3 เพื่อเตรียมรับการประเมินต่อไป
18ต.ค.2556
โรงเรียนใดที่ยังไม่รายงาน “จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ขอให้ดำเนินการรายงานโดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถ้าเกินกำหนดนี้ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จะแจ้งเตือนเป็นหนังสือราชการต่อไป
17ต.ค.2556
แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 แจ้งลำดับที่ในการแข่งขันงานศลิปหัถตกรรมนักเรียน อยู่ในลำดับที่ 29 สำหรับการตารางการแข่งขันและสถานที่พัก ให้ติดติดตามที่เว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ