Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 172 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556[รายละเอียด]
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 (30%) เพิ่มเติม[รายละเอียด]
30ก.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการอ่านรู้เรื่อง(Literacy) ชั้นป.3 และ ป.6 ร.ร.เอกชนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
30ก.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านรู้เรื่อง(Literacy)ชั้นป.3 และป.6 ร.ร.เอกชนในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
27ก.ย.2556
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี : วันที่ 28 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี[รายละเอียด]
27ก.ย.2556
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน : เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี โดยจะมีการมอบโล่รางวัลมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในให้โรงเรียนด้วย
26ก.ย.2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เนื่องจากกล่มงานการเงินจะทำการปิดระบบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2556 จึงแจ้งให้โรงเรียนทราบว่า หากจะนำเงินประเภทรายได้แผ่นดิน ส่งขอให้นำส่งภายในวันที่ 26 กย.56 ก่อนเวลา 15.30 น หากเลยกำหนดให้นำส่งในปีงบประมาณ 2557 นะค่ะ
26ก.ย.2556
ด่วนที่สุด แจ้งจนท.พัสดุโรงเรียนบ้านคุ้ม, สำโรงคุรุประชาสามัคคี, นาจาน,หว้าน ให้นำเครื่องคอมฯ พกพา มาลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) สื่อบทเรียนอิเลกทรอนิกส์ ชุดความรู้สู้อาเซียน ด่วนภายในวันนี้ ที่สพป. มิฉะนั้น งบประมาณจะตกไป ให้นำเลขประจำตัว 13
25ก.ย.2556
แจ้ง คุณครูสุรชาติ ป้อมหิน รับกระเป๋าได้ที่กลุ่มอำนวยการ
25ก.ย.2556
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียน(รายชื่อตามแนบ)ที่ได้รับจัดสรรสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียนติดต่อเพื่อดำเนินการที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.๔ โดยด่วน ภายใน ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖[รายละเอียด]
25ก.ย.2556
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการตรวจรับ ทั้ง 3 ท่าน รายการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน ปี 2556 ประชุมเพื่อลงระบบเบิกจ่ายเงิน ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ห้องปร[รายละเอียด]
24ก.ย.2556
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รายงานสพป.อบ.4 เพื่อดำเนินการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
23ก.ย.2556
เรียนเชิญบุคลากร สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เคลือบ ศรีโพนทอง มารดาของ นางมัชฌิมา วงษาสาย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 23 ก.ย. 2556 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 3 ม.11 บ้านศรีเมือง ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ
23ก.ย.2556
แจ้ง ร.ร.บ้านบัวเทิง ,บ้านท่าบ่งมั่งฯ รับสมุดคู่ฝากคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ
18ก.ย.2556
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อที่แนบ) อนุญาตให้ผู้รับผิดชอบในด้านการจัดทำงบประมาณ มาจัดทำประมาณราคาวัสดุ ในวันที่ 19 ก.ย.2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.อบ.4 โดยให้นำคอมพิวเตอร์พกพามาด้วย[รายละเอียด][รายละเอียด]
18ก.ย.2556
แจ้ง ร.ร.ต่อไปนี้ให้ติดต่อรับเช็คเงินนอกงบประมาณค่าถอนหลักประกันสัญญา ดังนี้1. บ้านแกนาคำ 2. บ้านเปือย 3. บ้านบาก 4. บ้านหนองสองห้อง 5. บ้านโนนแคน 6. บ้านวังคกอูบมุง 7. บ้านนานวล ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นะค่ะ
18ก.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการประชุม[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
แจ้งกำหนดการ แผนผังแสดงโต๊ะที่นั่ง งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แผนการเก็บข้อมูลฯ รายจังหวัดตามโครงการสำรวจภาวะสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แผนการเก็บข้อมูลฯ รายจังหวัดตามโครงการสำรวจภาวะสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์แผนการอบรม อสร.แกนนำทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงพยาบาลสำโรง[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามารับบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) ของข้าราชการครู ให้เข้ามารับที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ด้วยค่ะ
17ก.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม(ทุกคน) งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ประชุมในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.4[รายละเอียด]
16ก.ย.2556
วันที่ 17 กันยายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน อบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ บ้านสวนโฮเท็ล (1 วัน)