Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 176 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
06ธ.ค.2556
แจ้ง อ.อาภรณ์ เมืองเหนือ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์ ข้อ 6 ใบรับเงิน และในใบติดใบเสร็จรับเงิน
03ธ.ค.2556
ข่าวด่วน...แจ้งเปลี่ยนสถานที่การรับรายงานตัวครูอาวุโส จากคุรุสภา เป็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย มหิดล (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
03ธ.ค.2556
ประชาสัมพัรธ์ "ครูอาวุโส" "ครูอาวุโส" เข้าเฝ้าในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาดุสิดาลัย วังสวนจิตรลดา ตามวันและเวลาเดิม รายละเอียดอื่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป
03ธ.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง กรุณาส่งเรื่องเบิกเงินอุดหนุนประจำเดือนธันวาคม 2556 ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2556
03ธ.ค.2556
แจ้ง อ.ชัด คำดี รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ได้เบิกครบตามระเบียบการเบิกเงินการศึกษาบุตรแล้ว
02ธ.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
01ธ.ค.2556
ขอให้ข้าราชการครูตรวจสอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สพป.อบ.4 ที่ 447/2556 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2556 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง นางธัญพร อารุณ โทร 088 - 377 - 6246 โดยด่วน[รายละเอียด]
30พ.ย.2556
การกรอกข้อมูล ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ไม่มีโรงเรียนใดในสังกัด สพป.อบ. 4 ยังไม่ยืนยันข้อมูล ขอบคุณทุกโรงเรียนที่เข้ากรอกข้อมูล
29พ.ย.2556
แจ้งข่าวจากกลุ่มนิเทศฯ ถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้นำนักเรียนมัธยมฯ 15 คน เข้าชมการแสดงดนตรีตามกำหนดในหนังสือ ที่ ศธ 04186/3669 ลงวันที่ 14 พ.ย.2556 กำหนดการเข้าชมการแสดงดนตรี วงออเคสตราเยาวชน ณ บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ [รายละเอียด]
29พ.ย.2556
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ด้วย สพป.อบ.4 จะดำเนินการแจก Tablet ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เฉพาะเวลา 09.00 น. จึงขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบ
29พ.ย.2556
เพิ่มเติม : ครูที่รับผิดชอบแท็บเล็ตโรงเรียนเอกชน มารับแท็บเล็ตสำหรับครู ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ 4 เวลา 09.00 น.
29พ.ย.2556
ด่วน : แจ้งร.ร.บ้านเด็กวารินชำราบ,ร.ร.อนุบาลจิรพัฒน์,ร.ร.งามจิตวารินชำราบ2,ร.ร.สัมมาสิกขาราชธานีอโศก,ร.ร.อนุบาลจิรพัฒน์,ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยาและร.ร.วัดนาเยียวิทยา ส่งครูผู้รับผิดชอบแท็บเล็ต มารับมอบแท็บเล็ตสำหรับครูรุ่นที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 25
29พ.ย.2556
โรงเรียนบ้านโนนแคน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
28พ.ย.2556
แจ้ง อ.ไพศาล พรมภักดี รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะเนื่องจาก ผอ.ทวีศักดิ์ ลาภา ยังไม่ลงนามข้อ 7 คำอนุุมัติ
28พ.ย.2556
แจ้ง อ.มีศักดิ์ ธนคุณ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับ ร.ร.ด้วยเนื่องจาก 1. ให้แนบรายการเงินบำรุงการศึกษามาด้วย จึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีรายการใดบ้างที่เบิกได้ 2. กรณี อ.คำแสน มณีสุข เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
28พ.ย.2556
แจ้ง อ.วาสนา วรรณแสง ร.ร.บ้านโนนทรายน้้อย รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 2. เซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
28พ.ย.2556
แจ้งอ.สุทิน เสือสา รับเอกสารเบิกพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก กรณีเบิกเป็นค่ายานอกบัญชียาหลักให้แนบหนังสือรับรองความเห็นของแพทย์ว่าจำเป็นต้องใช้ยานอกด้วย
28พ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านแพง ติดต่อขอรับไฟล์ออกแบบป้ายไวนิล O-NET ขนาด 3 x 2 เมตร ได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
27พ.ย.2556
สั่งจองเสื้อ สพป.อบ.4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ราคาตัวละ 250 บาท ได้ที่ คุณวิศัลยา พันธนู 0817892730 ผอ.อภัย ลาวรรณ 0817896999 รับเสื้อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ฝ่ายบุคคล สพป.อบ.4[รายละเอียด]
25พ.ย.2556
สปอร์ตประชาสัมพันธ์ "งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 " ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร [รายละเอียด]
25พ.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
25พ.ย.2556
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงาน ICT สพป.อุบลราชธานี จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรีเครื่องสำรองไฟฟ้า Sever จะทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ สพป.อบ.4 ชั่วคราว ช่วงเวลา 10.00 น. - 13.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
25พ.ย.2556
ประกาศรับสมัครบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา[รายละเอียด]
23พ.ย.2556
File ป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนการสอบ O-NET ปี 2556 ติดต่อรับที่ ศน.พันธ์พนา ,ผอ.อภัย หรือโรงพิมพ์ยงกิจ หน้านครชัย หรือโรงพิมพ์โชคสมทรัพย์ ข้างส้มตำปากซอย ทางไป รร.ลือ เนื่องจาก file ขนาด 340 mb.
22พ.ย.2556
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจัดแสดงผลงาน ถนนคนเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ)เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน รองฯ วันชัย บุญทอง สพป.อบ.4[รายละเอียด]