Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 183 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
23เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
21เม.ย.2557
แจ้งโรงเรียนให้ดาวน์โหลดผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้รหัสที่แนบ ไปที่เว็ปไซด์ http://nt-result.bopp.go.th[รายละเอียด]
21เม.ย.2557
แจ้งผลสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ทางเว็บไซต์ http://nt-result.bopp.go.th ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ดังแนบ[รายละเอียด]
21เม.ย.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 (จากกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)[รายละเอียด]
21เม.ย.2557
แจ้ง อ.วิรัตน์ เหล่าโก้ก ร.ร.บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7223 2. เงินบำรุงการศึกษา 3/55 เบิกไม่ได้ 3. น.ส. อัจฉราภรณ์ เรียนอยู่ในระดับไหนกรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ด้วยค่ะ
21เม.ย.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 (ในส่วนของการกรอกข้อมูล คะนน NT) [รายละเอียด]
21เม.ย.2557
เรื่อง การดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิดระบบเพื่อยืนยันข้อมูลแล้ว จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยเข้ายืนยันข้อมูลได้(ภายในวันที่ 30 เม.ย.57)[รายละเอียด]
21เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
21เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
18เม.ย.2557
เรื่อง การดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิดระบบเพื่อยืนยันข้อมูลแล้ว จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยเข้ายืนยันข้อมูลได้(ภายในวันที่ 30 เม.ย.57)[รายละเอียด]
17เม.ย.2557
เงินค่าตอบแทนรายเดือนครูสอนวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ เดือนเม.ย.57 ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมบัญชีกลาง ต้องรออนุมัติเงินงวดมาก่อนนะคะถึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนได้
17เม.ย.2557
แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรง,วัดนาเยียวิทยา ขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบ PSIS v2 โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่แจ้งใน appha.psisapp.com ด่วน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในเดือน พ.ค ได้ ทั้งนี้ สพป.อบ 4
17เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
17เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
10เม.ย.2557
แจ้ง อ.สมพร ไชยพิมพ์ ครู ร.ร.บ้านดอนม่วง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก เบิกให้คู่สมรสต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมสำเนาถูกต้องด้วยนะค่ะ
10เม.ย.2557
แจ้ง อ.ประดิษฐ์ จันทะสนธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. กรอกข้อมูลข้อ 4 (1) ไม่สมบูรณ์ 2. เซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์
10เม.ย.2557
สพป.อบ.4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [รายละเอียด]
10เม.ย.2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557[รายละเอียด]
09เม.ย.2557
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกท่านร่วมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ในวันที่11 เมษายน 2557 ณ หน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
09เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
08เม.ย.2557
แจ้งโรงเรียน(รายชื่อตามรายละเอียดแนบ) เรื่องตามที่อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว7 ลงวันที่7 ม.ค. 2557นั้น ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558-2559 ดังกล่าว ให้ดำเนินการและจัดส่งกลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน[รายละเอียด]
04เม.ย.2557
ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค ภายในปี 2563[รายละเอียด]
04เม.ย.2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)[รายละเอียด]
04เม.ย.2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)[รายละเอียด]
02เม.ย.2557
ให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบบัญชีรายละเอียดเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ๒ ราย นางปุณณดา กุลสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภอ สำโรง และน.ส.อัญชลี ไชยกาล ครูโรงเรียนบ้านโพนงาม อำเภอ สำโรง หากมีข้อความคลาดเคลื่อน แจ้งที่ โทร ๐๘๘-๒๗๗-๖๒๔๖ โดยด่วนด้วยค่ะ[รายละเอียด]