Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
02ก.ค.2556
แจ้ง ร.ร.บ้านสำโรงคุรุฯ รับเอกสารเบิก คชจ.ในการเดินทางฯคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจาก เซ็นต์เอกสารไม่ครบและต้องเพิ่มสำเนาขออนุญาตไปราชการด้วยค่ะ
02ก.ค.2556
แจ้ง ร.ร.ที่เข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพระหว่างวันที่ 22-23 มิย.56 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมือง จ.อุบลฯ ให้ส่งเอกสารเบิกดังนี้ 1. หนังสือนำส่ง 2.แบบ 8708 3. สำเนาขออนุญาตไปราชการ 4. สำเนาหนังสือสั่งการแจ้งให้ไปราชการ หากโรงเรียนใดส
02ก.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนประจำเดือนมิ.ย56 ให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
01ก.ค.2556
แจ้ง อ.สมพงษ์ จำปาจันทร์ รับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ครบ และเซ็นต์เอกสารไม่ครบนะค่ะ
01ก.ค.2556
การลงเนื้อหาในเครื่อง Tablet ป.2 ให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายนำแผ่นที่รับจาก สพป.อบ.4 ไปลงในเครื่อง Tablet เมื่อลงเนื้อหาแล้วให้ลง App ซึ่งดาวน์โหลดจากเว็ปเขต หรือได้สำเนา App จากเขต ลงเพิ่มอีกจึงจะเสร็จสมบูรณ์
30มิ.ย.2556
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC และ รายงานรอบแรกที่เว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 [รายละเอียด]
30มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ 24 โรงเรียน ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานงบแปรญัตติ56[รายละเอียด][รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ 24 โรงเรียน ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานงบแปรญัตติ56[รายละเอียด][รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ 24 โรงเรียน ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานงบแปรญัตติ56[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อำเภอสำโรง[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อำเภอสำโรง[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต) และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน ดูรายละเอียดโรงเรียนที่เปิดรับสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป .อบ4[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต) และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน ดูรายละเอียดโรงเรียนที่เปิดรับสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อบ4[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
26มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
26มิ.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา : อบรมแท็บเล็ตวันที่ 30 มิ.ย 56 ให้เตรียมโน็ตบุ๊ค สาย USBและแท็บเล็ตไปด้วยนะคะ..และควรมีครูคอมพิวเตอร์ไปช่วยด้วยนะคะ สอบถาม 086-4652530
26มิ.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา : ปสกช.อุบลฯจัดอบรมการใช้แท็บเล็ตสำหรับครูชั้น ป.2 จึงให้โรงเรียนส่งครูตามจำนวนห้อง ป.2 เข้าอบรมในวันที่ 30 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมร.ร.พระกุมารอุบล เวลา 08.30-16.00 น. ควรมีครูที่เก่งคอมพิวเตอร์ไปช่วยด้วย โดยให้เตร[รายละเอียด]
25มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.เผ่า ศรีทองธรรม รร.บ้านโนนทรายน้อย รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากบุตรอายุเกิน 25 ปี ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ข้อ 7
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.ชาติชาย ไชยรัตน์ ร.ร.บ้านโนนแดง รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประกอบการเบิก เป็นใบเสร็จประเภทเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายประเภทจ่ายตรง จึงไม่สามารถนำมาเบิกได้อีกนะค่ะ
25มิ.ย.2556
แจ้ง นายทองมา วงษาลี ร.ร.บ้านแกนาคำ รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล และเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.วนิดา มะละลา และ อ.บัญญัติ กมุทชาติ ร.ร.บ้านค้อน้อย รับเอกสารเบิก ค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ด้วยเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.สุรเชษฐ์ ทองมนต์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากต้องแนบรายการที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินมาด้วย จนท.จึงจะตรวจรายการขอเบิกได้นะค่ะ