Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 165 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
20ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 9 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
20ต.ค.2557
แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงพนักงานราชการ ขณะนี้เงินประจำงวดได้โอนมาเรียบร้อยแล้ว เงินประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป จะได้รับประจำเดือนปกติ
17ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 5 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
16ต.ค.2557
แจ้ง อ.ภัชราพร ปริโยทัย ครู ร.ร.บ้านถ่อน รับเอกสรเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก สกุลแม่และบุตรไม่ตรงกัน
16ต.ค.2557
แจ้ง อ.ปาณิสรา ประชุมแดง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากต้องแนบสำเนาหนังสืองดใช้สิทธิของคู่สมรสประกอบด้วย
16ต.ค.2557
แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะ,ค่าตอบแทนข้าราชการ (ที่ลงนามในคำสั่งตั้งแต่ 1ต.ค.55-30 ก.ย.56) ตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
16ต.ค.2557
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติการสอน)สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗[รายละเอียด]
16ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี ร.ร.บ้านโนนสัง และ ร.ร.บ้านคำข่า ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
16ต.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ[รายละเอียด]
14ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ และร.ร.บ้านโนนสังได้ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
14ต.ค.2557
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อบ.1 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4
13ต.ค.2557
ประกาศเลื่อนการประกวดการคัดลายมือ"งามตามแบบไทย" จากวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 และรับสมัครเพิ่มเติม ติดต่อด่วน ศน.ปรีระดา 0885803395; ศน.พันธ์พนา 0819990001
13ต.ค.2557
แจ้งให้ธุรการโรงเรียนอัพโหลดหนังสือราชการ ผ่านทางระบบเลื่อนเงินเดือนฯ ระหว่างวันที่ 13-15 ต.ค. 57 (อัพแต่หนังสือกับบัญชีรายละเอียด) หากมีข้อผิดพลาดสพป.อบ.4 จะตรวจและแก้ไขรายละเอียดเอง
13ต.ค.2557
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะตามคำสั่งที่ลงนาม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖ สำหรับรายที่ย้ายมาจากต่างเขตและได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะตามคำสั่งในห้วงเวลาดังกล่าวให้นำคำสั่งแต่งตั้งแจ้งต่อ จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน [รายละเอียด]
13ต.ค.2557
แจ้ง อ.ประเสริฐ เลิศล้ำ ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งรับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ต้องใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมนี้
13ต.ค.2557
แจ้ง อ.พรพรรณ แหล่งหล้า ครู ร.ร.อนุลบาลวารินฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากตัองใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะค่ะ
13ต.ค.2557
แจ้ง อ.พงศธร เทียวประสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองบัว รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจก ต้องใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะค่ะ
13ต.ค.2557
สพฐ.แจ้งจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนและข้อมูลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๗ (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ และระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗[รายละเอียด]
13ต.ค.2557
การนำผลการสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557 ไปใช้[รายละเอียด]
13ต.ค.2557
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557[รายละเอียด]
09ต.ค.2557
แจ้งกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ประเภทเครื่องร่อนไกล ป.4 - 6 ให้มาทำการแข่งขันใหม่ เวลาและสถานที่เดิม หากมีข้อสงสัยติดต่อ ผอ.ศุภลักษณ์ ประธานการแข่งขัน หมายเลขโทรศัพท์. 089-6291738[รายละเอียด]
09ต.ค.2557
แจ้งครูที่ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ติดต่อรับวุฒิบัตรด่วนที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ค้างรับ 20 คน) ตามรายชื่อในไฟล์แนบ[รายละเอียด]
09ต.ค.2557
แจ้งการแต่งกายการอบรม จนท.ธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ ชายแต่งกายชุดสุภาพ หญิงแต่งกายด้วยชุดกางเกงสุภาพ
09ต.ค.2557
แจ้ง อ.พนิดา กะซา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย รับหนังสือราชการเรื่อง สิทธิโครงการจายตรงข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ และนำส่งเอกสารประกอบเรื่องโครงการจ่ายตรงภายใน 28 ตค 57
09ต.ค.2557
แจ้งการแต่งกายการอบรม จนท.ธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ ชายแต่งกายชุดสุภาพ หญิงแต่งกายด้วยชุดกางเกงสุภาพ