Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 169 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
09ธ.ค.2557
แบบรายงานสรุปผลการสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.6;ม.3[รายละเอียด]
09ธ.ค.2557
แบบรายงานสรุปผลการสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.6;ม.3[รายละเอียด]
08ธ.ค.2557
เปิดสอบ online รอบใหม่แล้ว ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมการสอบ O-Net ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มกราคม 2558 ที่ AMSSPLUS
08ธ.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนได้จ้ดทำรายละเอียดการโอนเงินอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2557 ลงในช่องรับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
08ธ.ค.2557
แจ้งโรงเรียนที่ใช้ระบบ SMSS ที่ใช้ URL เป็น http://202.143.156.8/smss_3404xxxx เปลี่ยนเป็น http://118.174.1.178/smss_3404xxxx หรือเข้าหน้าเว็บเขต SMSS_3
08ธ.ค.2557
AMSS++ ได้เปลี่ยน URL ใหม่ จาก http://202.143.156.8/amssplus เป็น http://118.174.1.178/amssplus
08ธ.ค.2557
แจ้ง อ.กิตติศักดิ์ จันทะชาลี ครู ร.ร.บ้านหนองเทา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากต้องใช้ใบเสร็จรับเงินส่งเบิกนะค่ะ
08ธ.ค.2557
แจ้ง อ.พัทรา ปัตชาพรหม ครู ร.ร.บ้านคุ้ม รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากรายการที่ส่งเบิกเป็นค่าตรวจสุขภาพประจำปีใช่หรือไม่ หากเป็นการตรวจสุขภาพจะเบิกได้เฉพาะที่เป็นข้าราชการเท่านั้น
08ธ.ค.2557
แจ้ง อ.วยุรา ยิ้มกริ่ม ครู ร.ร.บ้านกุดปลาขาว ส่งสำเนาเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มกรณีเปลี่ยนชื่อตัวด่วน
04ธ.ค.2557
มสธ.ร่วมกับ สพฐ. ดำเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2556และ2557 (โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง/โครงการพัฒนาครูด้านการวัดผลการศึกษา,ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการ)ในการนี้ ขยายเวลาในการตอบแบบสอบถาม ถึง 11 ธันวาค[รายละเอียด]
03ธ.ค.2557
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งเบิกเงินอุดหนุนเดือน ธ.ค57 ขอให้ส่งด่วนภายในวันที่ 3 ธ.ค 57 เวลา 13.00 น.
03ธ.ค.2557
แจ้งโอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร[รายละเอียด]
02ธ.ค.2557
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี อ.วารินฯ รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน รับสมัคร2-12ธค.57 เวลาราชการ, 15ธค.57ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, 16ธค.57สอบฯ, 17ธค.57 ประกาศผลสอบ, 18ธค.57 รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง
02ธ.ค.2557
แจ้ง นายสมพงษ์ คำมาโฮม ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 ร.ร.บ้านโนนสูงดอนพิกุล รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาต้องใช้ใบติดของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
02ธ.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยา, ประสานวิทยาคม,อนุบาลสำโรง,อนุบาลจิรพัฒน์ ขอให้รายงานนักเรียนซ้ำซ้อนภายในวันที่ 3 ธ.ค.57 เพื่อสำนักงานเขตฯจะรวบรวมให้ สช.เพื่อดำเนินการต่อไป
02ธ.ค.2557
แจ้ง อ.นฤนาท เสนาดี ครู ร.ร.บ้านหนองฝางฯรับเอกสารเบิกเงินกศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรด้วยนะค่ะ
01ธ.ค.2557
แจ้งธุรการโรงเรียน เปิด Office รับคำสั่ง สพป.อบ.4 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ให้มอบหมายงานและส่งตัวภายในวันที่ 10 ธ.ค.57
01ธ.ค.2557
แจ้ง อ.อมรวดี สิทธิวงศ์ ครู ร.ร.บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากขาดหนังสือความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าเป็นผู้ป่ยฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ประกอบการเบิก จึงจะเบิกไ
01ธ.ค.2557
แจ้ง อ.ศิริศักดิ์ ไชยชนะ ครูร.ร.บ้านนาสะแบง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากแบบ 7223 ข้อ 8 เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
01ธ.ค.2557
คำสั่ง สพป.อบ.4 ที่ 402/2557 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[รายละเอียด]
01ธ.ค.2557
แจ้งโอนเงินเดือน(ตกเบิก)และเงินเพิ่ม พ.ค.ศ.(ตกเบิก)[รายละเอียด]
01ธ.ค.2557
แจ้ง อ.กมล มานะดี ครู ร.ร.อนุบาลวารินฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากให้ใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะค่ะ
01ธ.ค.2557
แจ้ง อ.เกศกมล สงวนนาม ครู ร.ร.บ้านน้ำเที่ยง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ในใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
01ธ.ค.2557
แจ้ง อ.อังคณาวรรณ ยิ่งยืน ครู ร.ร.บ้านหินแห่ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากให้แนบเอกสารประกอบเบิกกรณีสกุลแม่และบุตรไม่ตรงกัน
28พ.ย.2557
จนท.ธุรการโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ ระหว่างวันที่ 11-12 ตค.57 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ ติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายชื่อตามแนบ[รายละเอียด]