Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 179 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
13พ.ย.2556
แจ้งครูอัตราจ้างรายเดือน (ครูวิกฤติ) อัตราเบิก 15000 บาท และอัตราจ้างนักการภารโรง 21 อัตรา อัตราเบิก 9000 บาท ขณะนี้เงินประจำงวดโอนมาเรีียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะโอนให่้เร็ว ๆนี้ค่ะ
12พ.ย.2556
แจ้งเงินโอนตกเบิกวิทยฐานะ,ค่าตอบแทนข้าราชการ ที่มีคำสั่งนามในวันที่ 1 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย.55 ได้โอนเงินให้แล้วในวันที่ 12 พ.ย.56 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ [รายละเอียด]
11พ.ย.2556
คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี เปิดอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญรุ่นที่ 14[รายละเอียด]
11พ.ย.2556
แจ้ง อ.ศศิไสว บุญวิจิตร รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1.ในแบบ 7131 ข้อ 5. ผอ.ร.ร.ยังไม่ลงนาม 2. ข้อ 6 ใบรับเงินผู้มีสิทธิ์ยังไม่ลงนาม
11พ.ย.2556
แจ้งอ.สมโชติ แสงเทศ ร.ร.บ้านนาจานรับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากสิทธิในการเบิกบุตรอายุเกิน 25 ปีไม่สามารถนำมาเบิกได้
08พ.ย.2556
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนประจำเดือน ต.ค. 56 โดยโอนให้เต็มไม่ได้หักชำระหนี้เดือน ต.ค. ให้
07พ.ย.2556
แจ้ง อ.อัจฉราวรรณ สมคะเณย์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจาก กรณีหย่าต้องแนบบันทึกถ้อยคำว่าบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาด้วยคะ
07พ.ย.2556
แจ้ง อ.ชุติกาญจน์ อุทมล รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก1.เซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ 2.ภาคเรียนที่ 1/56 เบิกเท่าไรรับรองมาด้วยค่ะ
07พ.ย.2556
แจ้ง อ.ธนพรรณ สร่างโศรก ร.ร.บ้านคุ้ม รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะเนื่องจากกรณีเบิกให้บิดาต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน อ.ธนพรรณ ,ใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์ด้วยนะค่ะ
07พ.ย.2556
วันศุกร์นี้ จะโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตค 56 ค่ะ แต่จะหักเฉพาะประกันสังคมเท่านั้น เดือน พย.56 ถึงจะหักเป็นปกติค่ะ และจะโอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือน ตค .56 ด้วยค่ะ
07พ.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2556 หนังสือแจ้งและรายละเอียดลงในบล็อคของโรงเรียนให้แล้ว
06พ.ย.2556
แจ้ง ผอ.ร.ร.บ้านคำสว่าง รับเอกสรเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องใช้ฉบับจริงในการเบิก
06พ.ย.2556
สพป.อบ.4โอนพยาบาลและศึกษาบุตรให้ผู้มีสิทธิ์เมื่อวันที่5พ.ย.56 ดังรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
05พ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบและโรงเรียนประสานวิทยาคม : กำหนดการประเมินคุณภาพรอบสาม กลุ่มสถานศึกษาอุบลราชธานี กลุ่มที่ 13 [รายละเอียด]
05พ.ย.2556
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
แจ้ง อ.สมพร ไชยพิมพ์ รับเอกสารเบิกเงินศึกษาบุตร และพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะเนื่องจาก การศึกษาบุตรได้เบิกครบตามระเบียบกระทรวงการคลัง 3,900 บาทแล้ว ส่วนพยาบาลค่าตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาเบิกไม่ได้นะค่ะ
04พ.ย.2556
แจ้ง อ.อินทร์ศร จันทรสิงห์ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร เนื่องจากเบิกให้มารดา
04พ.ย.2556
ด่วนๆ !! ประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อหนึ่งแสนครูดี หมดเขตสั่งเสื้อภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.30 น. ถ้ามีผู้สนใจกรุณาสั่งซื้อได้ตามใบสั่งซื้อที่แนบมานี้ หรือตามหนังสือที่เคยแจ้งใน e-office แล้วนะคะ [รายละเอียด]
04พ.ย.2556
แบบฟอร์มประมาณการ กรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (data management center 2013 เทอม 2)[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ DMC สพป.อบ.4 จาก 0897204656 เป็น 0837401091 และติดต่อ กลุ่มนโยบายและแผน 045-321962 ต่อ 132
01พ.ย.2556
แจ้ง อ.สุกัน ภูริธร ร.ร.บ้านหนองบัวแดนเกษม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร จำนวน 1 ชุด
01พ.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง เงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนตุลาคม 2556 จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 14.00 น.
30ต.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มศึกษานิเทศก์ขอข้อมูลโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อจัดทำสารสนเทศการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน โดยแยกระดับชั้
29ต.ค.2556
ประกาศ วันที่ 22 ตุลาคม 2556สพฐ. จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเทอมที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยจะทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลทั้งหมดทุกโรงเรียนให้ ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลโดยยึดข้อมูลนัักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556