Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 156 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
28ม.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ต้องการสั่งซื้อเสื้องานแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน เสื้อมี 4 ไซส์ นะคะ..คือ M L XL XXL ทั้งเสื้อผู้ชายและผู้หญิงค่ะ..
28ม.ค.2556
เกณฑ์การแข่งขันแอโรบิค ระดับปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน[รายละเอียด]
28ม.ค.2556
เกณฑ์การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับปฐมวัย งานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน[รายละเอียด]
27ม.ค.2556
ตัวอย่างเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับร.ร.เอกชนในสังกัดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน[รายละเอียด]
24ม.ค.2556
ใบสั่งซื้อเสื้องานแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน [รายละเอียด]
24ม.ค.2556
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี[รายละเอียด]
24ม.ค.2556
กิจกรรมการแข่งขันระดับปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน[รายละเอียด]
24ม.ค.2556
แจ้งเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน[รายละเอียด]
24ม.ค.2556
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการร.ร.เอกชนระดับภาค ในวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระกุมารอุบล อ.เมือง จ.อุบลฯ[รายละเอียด]
24ม.ค.2556
ตัวอย่าง สมุดคู่ฝาก[รายละเอียด]
23ม.ค.2556
แจ้งทุกโรงเรียน สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555 รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]
23ม.ค.2556
แจ้งทุกโรงเรียน สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (30%) รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]
22ม.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
22ม.ค.2556
แจ้ง ครูฉวีวรรณ สารศรี รร.ท่าช้าง,ครูทวิกา สุบินยัง รร. คูเมือง,ครูสุรศักดิ์ วงศ์มั่น รร.นาจาน ,ครูจินต์ธิรา บัวทุม รร.โคกก่อง รับเช็คเงินยืมราชการจัดอบรมบุคลากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อบ.4 ค่ะ
22ม.ค.2556
ขอความร่วมมือ ร.ร. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรในโปรแกรมบริหารจัดการ ระบบ AMSS++ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือรายใดยังไม่มีรูปภาพ, ประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนรูปภาพใหม่ ให้แสกนรูปขนาด 2 นิ้ว ( 440 X 587 ฟิกเซ[รายละเอียด]
21ม.ค.2556
แจ้ง พนักงานราชการ, ครูอัตราจ้างต่าง ๆ ,ธุรการโรงเรียน ,นักการภารโรง ทราบ สำหรับเดือนมกราคม 2556 สนง.ประกันสังคม กำหนดให้หักเงินนำส่งประกันสังคม 5% ของเงินรายได้
20ม.ค.2556
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดอำเภอนาเยียและอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณงบแปรญัตติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
18ม.ค.2556
การสอบ Pre–O–Net ปีการศึกษา 2555[รายละเอียด]