Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 167 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
27มิ.ย.2556
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต) และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน ดูรายละเอียดโรงเรียนที่เปิดรับสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อบ4[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
26มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
26มิ.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา : อบรมแท็บเล็ตวันที่ 30 มิ.ย 56 ให้เตรียมโน็ตบุ๊ค สาย USBและแท็บเล็ตไปด้วยนะคะ..และควรมีครูคอมพิวเตอร์ไปช่วยด้วยนะคะ สอบถาม 086-4652530
26มิ.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา : ปสกช.อุบลฯจัดอบรมการใช้แท็บเล็ตสำหรับครูชั้น ป.2 จึงให้โรงเรียนส่งครูตามจำนวนห้อง ป.2 เข้าอบรมในวันที่ 30 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมร.ร.พระกุมารอุบล เวลา 08.30-16.00 น. ควรมีครูที่เก่งคอมพิวเตอร์ไปช่วยด้วย โดยให้เตร[รายละเอียด]
25มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.เผ่า ศรีทองธรรม รร.บ้านโนนทรายน้อย รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากบุตรอายุเกิน 25 ปี ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ข้อ 7
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.ชาติชาย ไชยรัตน์ ร.ร.บ้านโนนแดง รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประกอบการเบิก เป็นใบเสร็จประเภทเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายประเภทจ่ายตรง จึงไม่สามารถนำมาเบิกได้อีกนะค่ะ
25มิ.ย.2556
แจ้ง นายทองมา วงษาลี ร.ร.บ้านแกนาคำ รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล และเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.วนิดา มะละลา และ อ.บัญญัติ กมุทชาติ ร.ร.บ้านค้อน้อย รับเอกสารเบิก ค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ด้วยเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
25มิ.ย.2556
แจ้ง อ.สุรเชษฐ์ ทองมนต์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากต้องแนบรายการที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินมาด้วย จนท.จึงจะตรวจรายการขอเบิกได้นะค่ะ
24มิ.ย.2556
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤติ) [รายละเอียด]
24มิ.ย.2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2556 ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (ใหม่ล่าสุด) หมายเหตุ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยลงทะเ[รายละเอียด]
24มิ.ย.2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อำเภอสำโรง[รายละเอียด]
24มิ.ย.2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อำเภอสำโรง [รายละเอียด]
24มิ.ย.2556
ขอเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางแจ้ง สพป.อบ.4
24มิ.ย.2556
ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการในสังกัดทุกท่านพร้อมใจร่วมใส่เสื้อสีขาวรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556
21มิ.ย.2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2556 ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หมายเหตุ ผู้ที่สนใจ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมเพิ่มเติมได้ ภายในวัน[รายละเอียด]
20มิ.ย.2556
แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ขอความกรุณาตรวจเอกสารตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่านใดส่งเอกสารเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ครบตามนี้ ให้ท่านส่งเอกสารเข้ามาเพิ่มเติมได้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2[รายละเอียด]
20มิ.ย.2556
แก้ไขขอความอนุเคราะห์ครูใน 13 โรงเรียนแจ้งกลุ่มสารสาร/สาระที่รับการ Coachingฯเพื่อเป็นประกอบข้อมูลในการดำเนินการต่อไป[รายละเอียด]
19มิ.ย.2556
แจ้ง อ.จันทร์จิรา ไชยกาล ร.ร.บ้านหนองบัวแดนเกษม รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องแนบสำเนาหนังสือตอบรับการงดใช้สิทธิของคู่สมรส (แบบ 7211)
19มิ.ย.2556
แจ้ง อ.ชัด คำดี ร.ร.บ้านนาจาน รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากต้องใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
18มิ.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
18มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 18 มิ.ย.56 เวลา 15.00 น.)หาก ร.ร.ใดมีรายชื่อ 3 คน สพป.จะตัดออกเหลือ 2 คน[รายละเอียด]
18มิ.ย.2556
เรียน ผอ.ร.ร. บ้านน้ำเที่ยง บ้านหนองตาปู่ โนนชาดผดุงวิทย์ บ้านท่างอย บ้านปากกุดหวาย บ้านกุดชุม บ้านผับแล้ง บ้านน้ำเกลี้ยง บ้านโปร่ง บ้านกะแอก บ้านสระดอกเกษ บ้านกระแอกน้อย บ้านหนองกระบือ บ้านม่วงคำ บ้านหินลาด ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งข้อมูลอัตรากำลังครู