<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 33 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
10พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 19 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ซึ่งวันนี้ระบบจะตัดยอด http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
08พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 92 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 2 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
07พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 91 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 3 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
06พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 74 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 4 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
05พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 68 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 5 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
04พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 51 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 6 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
03พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 44 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 7 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
02พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 28 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 8 วันระบบจะตัดยอด [รายละเอียด]
31ต.ค.2557
แจ้งให้ ร.ร.ที่ยังไม่รายงานข้อมูล(ตามรายชื่อรายละเอียดที่แนบ) รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถานศึกษาเพิ่มเติม ส่งกลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 2557[รายละเอียด]
30ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 27 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
29ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 23 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
28ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 21 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
27ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 19 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
24ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 15 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
22ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 12 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
21ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในระบบ DMC[รายละเอียด]
21ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 11 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
20ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 9 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
17ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 5 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
16ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี ร.ร.บ้านโนนสัง และ ร.ร.บ้านคำข่า ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
14ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ และร.ร.บ้านโนนสังได้ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
13ต.ค.2557
สพฐ.แจ้งจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนและข้อมูลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๗ (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ และระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗[รายละเอียด]
30ก.ย.2557
แจ้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านหว้าน เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ[รายละเอียด]
26ก.ย.2557
แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งส่งแบบประเมินผลการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557[รายละเอียด]
24ก.ย.2557
แจ้ง ร.ร.(ตามรายชื่อในรายละเอียดที่แนบ) ให้ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและจัดทำประมาณราคาตามแบบ ปร.4, ปร.6 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.อบ.4 [รายละเอียด]