<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 35 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
06มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยืนยันข้อมุลแล้ว 60 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 4 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
05มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยืนยันข้อมุลแล้ว 56 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 5 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
04มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยืนยันข้อมุลแล้ว 39 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 6 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
03มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยืนยันข้อมุลแล้ว 31 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 7 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
02มิ.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.)สามารถเข้ากรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลได้แล้วนะคะ (มีปุ่มกดยืนยันข้อมุลเพิ่มขึ้นแล้ว)ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันข้อมูลแจ้งกลุ่ม Line ของ ร.ร.สังกัดสพป.อบ4 DMC-UBN4
25พ.ค.2558
แจ้งผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อบ.4(ห้องประชุมเล็ก) ขอให้นำโน๊ตบุ๊คและข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลนักเรียนมาเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบด้วย
20พ.ค.2558
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา(ตามรายละเอียดแนบ)เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อบ.4[รายละเอียด]
20พ.ค.2558
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center (DMC) รายละเอียดตามที่แนบ[รายละเอียด]
20พ.ค.2558
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามที่แนบ[รายละเอียด]
15พ.ค.2558
ประชาสัมพันธ์ การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน) สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec58/[รายละเอียด]
30เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ได้รายงานและยืนยันข้อมูลครบทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ
30เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล จำนวน 1 ร.ร คือ ร.ร.บ้านโพธิ์ ระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58)
29เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล จำนวน 4 ร.ร คือ ร.ร.บ้านโพธิ์,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านสระดอกเกษ,บ้านสว่าง เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58)
29เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 12 ร.ร เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58) (โทร.098-229-1168)[รายละเอียด]
28เม.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558[รายละเอียด]
28เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 25 ร.ร เหลือเวลาอีก 3 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58) (โทร.098-229-1168)[รายละเอียด]
27เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 40 ร.ร เหลือเวลาอีก 4 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58) (โทร.098-229-1168)[รายละเอียด]
24เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 56 ร.ร เหลือเวลาอีก 6 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
23เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 62 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
23เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 86 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
22เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 69 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
22เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 79 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
21เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 80 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
21เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 68 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
20เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 58 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]