<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 30 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 7 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านคูเมือง,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านหนองหิน,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 5 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 6 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านหินแห่,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)
02พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 [ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 10 ร.ร. [รายละเอียด]
02พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)[รายละเอียด]
01พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 [ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 11 ร.ร.][รายละเอียด]
01พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)[รายละเอียด]
01พ.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [รายละเอียด]
30เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557) วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรายงานข้อมูลคะ (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 12 ร.ร.)[รายละเอียด]
30เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการกรอกข้อมูลค่ะ[ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 37 ร.ร.][รายละเอียด]
29เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิดแล้วค่ะ[ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 62 ร.ร.][รายละเอียด]
29เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิดแล้วคะ(ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 20 ร.ร.)[รายละเอียด]
28เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 2 วันระบบจะปิดแล้วค่ะ(ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 81 ร.ร.)[รายละเอียด]
28เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 2 วันระบบจะปิดแล้วค่ะ[ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 81 ร.ร.][รายละเอียด]
28เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 2 วันระบบจะปิดแล้วคะ(ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 27 ร.ร.)[รายละเอียด]
27เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 3 วันระบบจะปิดแล้วค่ะ[ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 85 ร.ร.][รายละเอียด]
27เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 3 วันระบบจะปิดแล้วคะ(ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 28 ร.ร.)[รายละเอียด]
26เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 4 วันระบบจะปิดแล้วคะ[รายละเอียด]
26เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 4 วันระบบจะปิดแล้วค่ะ[รายละเอียด]
25เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
25เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
24เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
24เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จำนวน 43 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557)[รายละเอียด]
24เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2557)[รายละเอียด]