<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 35 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
20พ.ค.2558
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามที่แนบ[รายละเอียด]
15พ.ค.2558
ประชาสัมพันธ์ การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน) สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec58/[รายละเอียด]
30เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ได้รายงานและยืนยันข้อมูลครบทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ
30เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล จำนวน 1 ร.ร คือ ร.ร.บ้านโพธิ์ ระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58)
29เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล จำนวน 4 ร.ร คือ ร.ร.บ้านโพธิ์,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านสระดอกเกษ,บ้านสว่าง เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58)
29เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 12 ร.ร เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58) (โทร.098-229-1168)[รายละเอียด]
28เม.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามรายละเอียดที่แนบ เข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558[รายละเอียด]
28เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 25 ร.ร เหลือเวลาอีก 3 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58) (โทร.098-229-1168)[รายละเอียด]
27เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 40 ร.ร เหลือเวลาอีก 4 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58) (โทร.098-229-1168)[รายละเอียด]
24เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 56 ร.ร เหลือเวลาอีก 6 วันระบบจะปิด(หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
23เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 62 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
23เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 86 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
22เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 69 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
22เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 79 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
21เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 มี ร.ร.ที่ยังไม่จัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูล จำนวน 80 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
21เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 68 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
20เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 58 ร.ร (หมดเขต 30 เม.ย.58)[รายละเอียด]
17เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มี ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 47 ร.ร[รายละเอียด]
16เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มี ร.ร.ที่สามารถยืนยันข้อมูลได้ จำนวน 30 ร.ร[รายละเอียด]
16เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มี ร.ร.ยืนยันแล้ว 37 ร.ร[รายละเอียด]
14เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มี ร.ร.ยืนยันแล้ว28ร.ร.)[รายละเอียด]
13เม.ย.2558
แบบฟอร์ม รับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล(กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน) แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน ให้โรงเรียนเข้าไปในระบบเพื่ออัพโหลดยืนยันเอกสาร ตัวตนนักเรียน[รายละเอียด]
13เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้สอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลหากมีตัวตนในโรงเรียนให้ยืนยันตัวตนของนักเรียน ภายใน 14 เมษายน 2558 [รายละเอียด]
12เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มี ร.ร.ยืนยันแล้ว21ร.ร.)[รายละเอียด]
10เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้อง และเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[รายละเอียด]