<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 32 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
19ก.ค.2556
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน[รายละเอียด]
18ก.ค.2556
แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว[รายละเอียด]
18ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล 2 ร.ร.คือ โรงเรียนบ้านผับแล้ง และโรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง)
17ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[รายละเอียด]
16ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล จำนวน 5 ร.ร.[รายละเอียด]
15ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล จำนวน 16 ร.ร.[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 130 ร.ร.[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 103 ร.ร.[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
วิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใน DMC เพื่อให้สามารถรับรองข้อมูลถูกต้องได้[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 76 ร.ร.[รายละเอียด]
10ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 61 ร.ร.[รายละเอียด]
08ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียน 24 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา รับเอกสารที่ตู้รับหนังสือโรงเรียนด้วย[รายละเอียด]
08ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้วคือ ร.ร.บ้านหนองตาปู่ และ ร.ร.บ้านบุ่ง
04ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.กำลังดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเมื่อ สพฐ.จัดทำระบบแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
04ก.ค.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่รับรองข้อมูล หรือกรอกข้อมูลใน DMC แล้วแต่ไม่ถูกต้องให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 10 ก.ค 56[รายละเอียด]
02ก.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการนับตัวนักเรียนในระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
30มิ.ย.2556
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC และ รายงานรอบแรกที่เว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 [รายละเอียด]
30มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ 24 โรงเรียน ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานงบแปรญัตติ56[รายละเอียด][รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ 24 โรงเรียน ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานงบแปรญัตติ56[รายละเอียด][รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ 24 โรงเรียน ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานงบแปรญัตติ56[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
26มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
25มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]