1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ระบบสำนักงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ติดต่อผู้บริหารการศึกษา สพป.อบ.4

ระบบอัพข้อมูลและดาวน์โหลด

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ทดสอบขึ้นข้อความ

ทดสอบขึ้นข้อความ

19-12-2565 อัพเดตข่าว

ข่าวประกาศ บรรจุ แต่งตั้ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียดดังนี้ 1.หนังสือราชการแจ้ง 2.ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3.ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด 4.ประกาศฯ เรื่อง...

31-01-2566 ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1.บัญชีรายชื่อผู้ส่งคำร้องขอย้าย ปี2566 2.บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างครู ครั้งที่ 1 ปี 2565 3.ปริมาณงานสถานศึกษา ข้อมูล...

29-12-2565 ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28-11-2565 จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณพ.ศ.2565

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณพ.ศ.2565

11-07-2565 จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

15-06-2565 จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สายและติดตั้งระบบสายแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สายและติดตั้งระบบสายแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-06-2565 จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-05-2565 จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

11-05-2565 จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

แผนที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ลงทะเบียน

จำการเข้าระบบ

กิจกรรมโรงเรียนในกลุ่มอำเภอวารินชำราบ

ผู้ใหญ่ใจดีทำอาหารกลางวันแจกนักเรียน

ผู้ใหญ่ใจดีทำอาหารกลางวันแจกนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระสมิงขอขอบพระคุณ นายเกียรติ วรรณประภา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสระสมิง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระสมิง และ…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโรงเรียนในกลุ่มอำเภอสว่างวีระวงศ์

Facebook สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (2)