ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

JT3 Image ERROR: Unknown file format: images/captions_jt/KUba
 • นางอาวรณ์ อุตรา

  นางอาวรณ์ อุตรา

  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นายวีระศักดิ์  คำล้าน

  นายวีระศักดิ์ คำล้าน

                            นายวีระศักดิ์   คำล้าน                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • No-Image
 • นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ

  นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ

    นายพุฒิพัฒน์  ปวิชวงศ์วริศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นายยงยศ วงศ์แหล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ

  นายยงยศ วงศ์แหล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ

  นายยงยศ  วงศ์แหล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม  สาขา  บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ   ตั้งแต่วันที่ 28   ธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  3   ปี  4   เดือน นับถึงเดือน   เมษายน 2562

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นายประเสริฐ วิวาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง
 • No-Image
 • นายสุพจน์  เหลาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก
 • นายสุรพล จิตจักร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวงัว
 • No-Image
 • นายปัญญา กาละปัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน
 • นายวีระพล โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก
 • นางปิยภรณ์ วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง
 • นายนรินทร์ มากดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

  นายนรินทร์ มากดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

  นายนรินทร์  มากดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ว่าที่ ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13)005
 • No-Image
 • นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์

  นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์

  นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • No-Image
 • นายพรชัย ขุมคำ

  นายพรชัย ขุมคำ

  นายพรชัย  ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • No-Image
 • นางสุดาวรรณ ไขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

  นางสุดาวรรณ ไขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

  นางสุดาวรรณ  ไขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นายอาจ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 • นายสุรพล จิตจักร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • No-Image
 • นายปริญญา ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยู
 • นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย

  นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย

  นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นายธีรยุทธ  อุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
 • นางปราณี พูลเพิ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

  นางปราณี พูลเพิ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

  นางปราณี  พูลเพิ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นายณธรรธน์ เสาหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง

  นายณธรรธน์ เสาหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง

  นายณธวรรธน์ เสาหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัด
 • นายเปรมจิตร จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
 • นายธีระ ธุศรีวรรณ
 • นายวันชัย คำสิงหา


 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตั้งอยู่ ถนนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

  เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

  เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก "ยอมรับ" แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด. Do not sell my personal information.

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.

  คุรุสภา มีชื่อทางการว่า สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ...

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  กรมบัญชีกลาง เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง

  3494945
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์นี้
  สัปดาห์ที่แล้ว
  เดือนนี้
  เดือนที่แล้ว
  ทั้งหมด
  5439
  3247
  30950
  3376035
  13673
  177453
  3494945

  Your IP: 3.235.147.50
  2023-06-03 23:56