สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [รายละเอียด] https://1th.me/77QS