นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565 "น้อมใจวันทา บูชาพระคุณครู" จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินชำราบ 1–5 โดยมีบุคคลสำคัญร่วมนำกล่าวพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ดังนี้ นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ่านสารวันครูของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อ่านสารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกำพล กิ่งชา อ่านโองการอันเชิญบูรพาจารย์ นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวารินชำราบ กล่าวเชิญชวนผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง 1 นาที นายอภัย ลาวรรณ ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน 
    ทั้งนี้ประธานพิธีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้อง Ball Room โรงแรม U-Place Hotel at Ubon Ratchathani มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

//ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ <รายงาน>

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hBk1tVF3DiUeSpMJpL15aNTQ1HPb3bdkJXTj7zuFmiJhVHCSE93iJAEj3HyCnnb4l&id=100066579410137&mibextid=qC1gEa