นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.อบ.4 มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสิบเอกหญิงพวงรัตน์ สุธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านการคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกองสาธารณสุข 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี