สพป.อุบลราชธานี  เขต  4  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาคาราเต้โด  โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาภาคอีสาน  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดพัทลุง