โรงเรียนบ้านสระสมิงร่วมกับชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบไปด้วยรถต้นเทียน ขบวนฟ้อนรำ ซึ่งแห่จากโรงเรียนไปวัดบ้านสระสมิง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง