วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระสมิงขอขอบพระคุณ
นายเกียรติ วรรณประภา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสระสมิง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสระสมิง และ นางสมกิจ วรรณประภา (ภรรยา)
ที่สนับสนุนข้าวขนมจีนน้ำยาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสมิงและคณะกรรมการสถานศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง