รายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.บัญชีรายชื่อผู้ส่งคำร้องขอย้าย ปี2566

2.บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างครู ครั้งที่ 1 ปี 2565

3.ปริมาณงานสถานศึกษา ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2565

4.แบบแสดงความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

5.แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายครูปี2566

6.หนังสือ สพฐ แจ้งย้ายครู ปี พ.ศ. 2566

 

Attachments:
Download this file (001.pdf)หนังสือแจ้งโรงเรียนการย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566[หนังสือแจ้งโรงเรียนการย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566]2052 kB2022-12-29 08:57
Download this file (002.pdf)หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566[หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566]1379 kB2022-12-29 08:57