ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ "ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ "ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล" รายละเอียดรายชื่อ