Attachments:
Download this file (001.pdf)หนังสือ สพฐ ว5562ย้ายครูปี65[หนังสือ สพฐ ว5562ย้ายครูปี65]299 kB2022-01-06 02:09
Download this file (002.pdf)แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์[แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์]95 kB2022-01-06 02:10
Download this file (003.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วยย้ายครู 2-7[สิ่งที่ส่งมาด้วยย้ายครู 2-7]411 kB2022-01-06 02:10
Download this file (004.pdf)แก้ไขเพิ่มเติมตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[แก้ไขเพิ่มเติมตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู]2172 kB2022-01-10 09:03