บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (1) ศึกษานิเทศก์

Attachments:
Download this file (0.pdf)หนังสือนำส่ง[หนังสือนำส่ง]429 kB2022-02-01 08:12
Download this file (02.pdf)ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4]351 kB2022-02-01 08:13
Download this file (03.pdf)ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี[ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี]2408 kB2022-02-01 08:13
Download this file (04.pdf)แบบฟอร์มขอย้าย[แบบฟอร์มขอย้าย]610 kB2022-02-01 08:14