Attachments:
Download this file (1.pdf)ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่่มเติมนาแกแจ้ง สพท.[ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่่มเติมนาแกแจ้ง สพท.]2271 kB2022-05-10 01:34
Download this file (2.pdf)ว-2480สพฐแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา[ว-2480สพฐแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา]672 kB2022-05-10 01:35
Download this file (3.pdf)ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม[ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม]2357 kB2022-05-10 01:35
Download this file (4.pdf)แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)[แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)]96 kB2022-05-10 01:36