วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) นำโดย นายนิพนท์ นนธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

ชี้แจงแนวทาง เพื่อจัดทำสัญญาจ้างอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน