ชี้แจ้งเรื่อง ค่าจ้างเดือนสิงหาคม 2562 (นักการภารโรง 46 อัตรา) 

เงินเดือน เดือนสิงหาคม 2562 ยังไม่ออกนะคะ 

เนื่องจาก สพฐ. ยังไม่โอนเงินงวดมาให้ค่ะ