สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม กรุณานำสมุดประจำตัวสมาชิกและบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุมาในวันที่ประชุมด้วย
กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 08.00 - 10.00 น. เท่านั้น

Attachments:
Download this file (PR13032563.pdf)เอกสารแนบ [ ]1216 kB2020-03-13 04:49