ประชาสัมพันธ์ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 
เรื่อง การหักเก็บประจำเดือนของสมาชิกที่จะเกษียณอายุในปี 2563

ให้นำใบสั่งจ่ายเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง มาติดต่อที่สหกรณ์ฯ เพื่อปรับลดการหักเก็บประจำเดือน 

โดยเริ่มให้สมาชิกเข้ามาติดต่อได้ตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

Attachments:
Download this file (PR.pdf)ประชาสัมพันธ์[ ]863 kB2020-08-19 09:26