ประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรพากรปรับโฉมใหม่ My Tax Account ผู้เสียภาษีสามารถตรวจเช็ค
ข้อมูลค่าลดหย่อนบนระบบได้ด้วยตนเอง รวม 9 รายการ

และ
สรรพากรต่อเวลาอีก 3 ปี สำหรับการขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษี

ทางอินเตอร์เน็ตทุกประเภทภาษ๊
 

Attachments:
Download this file (RD.pdf)สรรพากร[ ]2407 kB2021-02-05 09:33