หมดอายุ

Attachments:
Download this file ((O29)_law.pdf)แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต[ ]49 kB2019-07-11 15:25
Download this file ((O29)_law2.pdf)Law02[แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563]78 kB2020-07-11 08:52
Download this file (law01.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายฯ[ ]951 kB2019-07-11 08:59
Download this file (law2563.pdf)Law2563[แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563]78 kB2020-07-11 09:00
Download this file (O16_Law.pdf)พึงพอใจ[ ]100 kB2019-07-12 14:36
Download this file (o31.pdf)data law2563[ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบประจำปี 2563]707 kB2020-07-11 09:57
Download this file (O31_law.pdf)ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี[ ]99 kB2019-07-11 15:26
Download this file (O37_LAW01.pdf)การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต002[ ]15789 kB2019-07-12 07:53
Download this file (O45_law.pdf)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต[ ]633 kB2019-07-11 15:21